REKLAMA

Sejm uchwalił ustawę o pomocy publicznej dla dużych firm. Mniejsze pensje dla prezesów i zarządu

Sejm uchwalił ustawę o pomocy publicznej dla dużych firm. Mniejsze pensje dla prezesów i zarządu

W sejmie przeszła ustawa dotycząca pomocy publicznej dla dużych firm w celu ratowania i restrukturyzacji. Przewiduje ona nawet 1,2 mld wsparcia finansowego ze środków publicznych. Znalazł się w ustawie również zapis o zmniejszeniu pensji dla prezesów, dyrektorów firm, które ubiegają się o pomoc.

Jak donosi strona rządowa – „Ustawa daje duże możliwości ratowania, wsparcia restrukturyzacyjnego i restrukturyzacji przedsiębiorstw w formie pomocy publicznej”. Poseł Prawa i Sprawiedliwości oświadczył, że pomoc będzie znacząca bo wynosząca 1,2 mld zł w przeciągu 10 lat (po 120 milionów rocznie). Ministerstwo Rozwoju tłumaczy -„zapewnienie przedsiębiorcy płynności na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji”. Ustawa zakłada równocześnie wariant, w którym przedsiebiorca musiałby zwrócić całą kwotę pożyczki. Sytuacja ta miałaby miejsce, jeśli w danym okresie firma wróci do płynności finansowej pozwalającej na prowadzenie działaności zamiast się restrukturyzować lub likwidować. Nie wiadomo jednak jak to miałoby wyglądać w praktyce.

Zobacz także : Grzegorz Braun ukarany przez Marszałek Witek. „Naruszył powagę sejmu” [WIDEO]

Poprawka Lewicy

Sejm większością głosów przyjął także poprawkę Lewicy zgłoszoną przez Adriana Zandberga. Poprawka polega na dodanie artykułu określającego maksymalną wysokość miesięcznej pensji dla prezesów, dyrektorów oraz innych osób określonych w ustawie. Poprawka brzmi -„Maksymalna wysokość wynagrodzenia miesięcznego: kierowników, w szczególności dyrektorów, prezesów, tymczasowych kierowników, zarządców komisarycznych i osób zarządzających na podstawie umów cywilnoprawnych; zastępców kierowników, w szczególności zastępców dyrektorów i wiceprezesów; członków organów zarządzających, w szczególności członków zarządów; głównych księgowych; członków organów nadzorczych – przedsiębiorcy, któremu udzielono pomocy, nie może przekroczyć, w okresie od dnia zaakceptowania wniosku o udzielenie pomocy do dnia przypadającego po upływie 1 roku od udzielenia pomocy, 400 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”

Zobacz także : Strzelanina pod Kijowem. Setka osób do zatrzymania

REKLAMA

Komentarze