REKLAMA

Komisja Europejska wszczyna procedurę wobec Polski. Chodzi o niezależność szefa UKE

Komisja Europejska wszczyna procedurę wobec Polski. Chodzi o niezależność szefa UKE

Komisja Europejska wszczyna procedurę o naruszenie prawa UE przez Polskę. Sprawa dotyczy spornego skrócenia kadencji prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE).

REKLAMA

Komisja Europejska wzywa Polskę do usunięcia przepisów, które doprowadziły do skrócenia kadencji prezesa UKE, gdyż w konsekwencji mogą one wpłynąć na niezależność tego organu regulacyjnego. 

Komisja Europejska: Ograniczenie niezależności organów regulacyjnych to naruszenie przepisów UE

Niezależność krajowych organów regulacyjnych jest kluczową zasadą ram prawnych UE w zakresie łączności elektronicznej.  Szefowie i członkowie takich organów mogą zostać odwołani tylko wtedy, gdy nie spełniają już warunków wymaganych do wykonywania swoich obowiązków. Każda próba ograniczenia ich niezależności stanowił naruszenie obowiązujących przepisów UE

– podkreśliła KE w oficjalnym komunikacie, dodając, że Polska ma trzy miesiące na udzielenie odpowiedzi na argumenty przedstawione przez Komisję. W przeciwnym wypadku KE może wprowadzić drugi etap procedury, a w dalszej kolejności skierować sprawę do TSUE. Wcześniej zainteresowane strony przeprowadziły korespondencję listową w celu wyjaśnienia sprawy. 

Źródło: gazeta.pl

REKLAMA

Komentarze