Komisja Europejska wszczyna procedurę wobec Polski. Chodzi o niezależność szefa UKE

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

Komisja Europejska wszczyna procedurę o naruszenie prawa UE przez Polskę. Sprawa dotyczy spornego skrócenia kadencji prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE).

Komisja Europejska wzywa Polskę do usunięcia przepisów, które doprowadziły do skrócenia kadencji prezesa UKE, gdyż w konsekwencji mogą one wpłynąć na niezależność tego organu regulacyjnego. 

Komisja Europejska: Ograniczenie niezależności organów regulacyjnych to naruszenie przepisów UE

Niezależność krajowych organów regulacyjnych jest kluczową zasadą ram prawnych UE w zakresie łączności elektronicznej.  Szefowie i członkowie takich organów mogą zostać odwołani tylko wtedy, gdy nie spełniają już warunków wymaganych do wykonywania swoich obowiązków. Każda próba ograniczenia ich niezależności stanowił naruszenie obowiązujących przepisów UE

– podkreśliła KE w oficjalnym komunikacie, dodając, że Polska ma trzy miesiące na udzielenie odpowiedzi na argumenty przedstawione przez Komisję. W przeciwnym wypadku KE może wprowadzić drugi etap procedury, a w dalszej kolejności skierować sprawę do TSUE. Wcześniej zainteresowane strony przeprowadziły korespondencję listową w celu wyjaśnienia sprawy. 

Źródło: gazeta.pl

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY