Kolejna wersja projektu „traktatu antypandemicznego” – idea centralnej roli WHO podtrzymana

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!
Zdjęcie ilustracyjne

Zdjęcie ilustracyjne / Fot. pixabay

Międzyrządowy Organ Negocjacyjny WHO kontynuuje prace nad projektem tzw. traktatu antypandemicznego. Kolejny projekt powiela deklarowane wcześniej cele dokumentu, takie jak ustanowienie centralnej roli WHO w koordynacji polityki zdrowotnej i koordynacji informacji naukowej. Podczas dyskusji podkreślano konieczność wzięcia pod uwagę tzw. praw reprodukcyjnych. Na trzecim posiedzeniu INB delegacje państw członkowskich przyjęły nowy projekt, wskazując na potrzebę zdefiniowania terminu „pandemia”. Biuro INB pracuje nad przygotowaniem projektu „zerowego” w oparciu o dodatkowe informacje otrzymane od państw członkowskich. Projekt będzie w obiegu od lutego 2023 r., a rozpoczęcie negocjacji planowane jest na czwartym posiedzeniu INB – 27 lutego.

PODPISZ PETYCJĘ PRZECIWKO TRAKTATOWI WHO – LINK

W dniach 5-7 grudnia, 194 państwa członkowskie WHO spotkały się w Genewie na trzecim posiedzeniu Międzyrządowego Organu Negocjacyjnego, powołanego w celu opracowania projektu wiążącej umowy międzynarodowej dotyczącej zarządzania przyszłymi zagrożeniami zdrowotnymi i pandemiami. Przed każdym spotkaniem z państwami członkowskimi, delegacja INB przesyła im nowy projekt na podstawie tego, co udało się osiągnąć na poprzednim spotkaniu.

Delegacje omówiły treść umowy na podstawie projektu przygotowanego wcześniej przez Biuro INB, w którym zebrano uwagi przedstawione przez państwa członkowskie i zainteresowane strony na poprzednich posiedzeniach oraz wyniki konsultacji społecznych, w których udział wziął również Instytut Ordo Iuris.

Wbrew temu, co wynikało z większości stanowisk wyrażonych podczas konsultacji społecznych, w najnowszym projekcie umowy powtórzono zamiar scentralizowania koordynacji przyszłych sytuacji kryzysowych w dziedzinie zdrowia w rękach WHO.

Wśród głównych punktów umowy podkreśla się, że polityka i interwencje w zakresie zapobiegania, gotowości, reagowania i naprawy systemów opieki zdrowotnej powinny być wspierane przez najlepsze dostępne dowody naukowe, a globalne, regionalne i krajowe decyzje polityczne powinny być oparte na nauce i dowodach. W projekcie uznano WHO za najwłaściwszy organ „do tworzenia dowodów naukowych”.

Podczas dyskusji, która odbyła się ostatnio w Genewie, państwa z zadowoleniem przyjęły projekt przedstawiony przez Prezydium INB, podkreślając w szczególności potrzebę wypracowania wspólnej definicji pandemii oraz zapewnienia zasady przejrzystości i sprawiedliwości jako kluczowych punktów przyszłych negocjacji. Niektóre delegacje wyraźnie podkreśliły również konieczność wprowadzenia do umowy przepisów chroniących tzw. zdrowie reprodukcyjne. Na zakończenie trzydniowego posiedzenia, państwa członkowskie zgodziły się na opracowanie projektu w kierunku prawnie wiążącego porozumienia, które zostanie opublikowane w lutym 2023 r., aby rozpocząć negocjacje na czwartym posiedzeniu INB, zaplanowanym na 27 lutego

„W świetle nowych treści opublikowanych przez INB wydaje się, że nowe porozumienie zmierza w coraz większym stopniu w kierunku globalnej koordynacji ochrony zdrowia pod kontrolą WHO, gdzie istnieje ryzyko, że działania organów publicznych zostaną oparte wyłącznie na informacjach dostarczanych przez samą WHO. Takie podejście – choć obecnie zarysowane jedynie w treści ogólnej – pozostawia pole do poważnych wątpliwości na gruncie wolności słowa oraz przyszłych sposobów i środków zarządzania kryzysami zdrowotnymi. Ryzyko utożsamienia informacji naukowej jedynie z informacją akredytowaną na poziomie globalnym, grozi w istocie przekształceniem medycyny z nauki opartej na wolnej i uczciwej debacie naukowej w naukę opartą na zasadzie autorytetu” – skomentowała Veronica Turetta, analityk Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris.

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Przeglądaj wszystkie komentarze

POLECAMY