Atom dla Polski. Dlaczego inwestycja w elektrownie jądrową to dobry kierunek?

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

Jacek Sasin, Minister Aktywów Państwowych

Budowa elektrowni atomowej w Polsce to strategiczna i bardzo potrzebna inwestycja, która przyśpieszy rozwój naszego państwa. Atom to stabilne i bezpieczne źródło energii elektrycznej, które nie emituje szkodliwych zanieczyszczeń i pyłów. Budowa tego rodzaju elektrowni pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski i niskoemisyjnej gospodarki.
  • Do wznowienia programu energetyki jądrowej skłaniają Polskę względy ekonomiczne. Elektrownie jądrowe dostarczają obecnie energię elektryczną tańszą niż inne źródła energii, a wysokie opłaty za emisję CO2 zwiększą ich konkurencyjność.
  • Polska jest jednym z nielicznych państw Europy, który nie posiada własnej elektrowni jądrowej.
  • Technologię elektrowni jądrowej dostarczy Polsce grupa Korea Hydro & Nuclear Power, która jest trzecim co do wielkości operatorem elektrowni jądrowych na świecie.
  • W Pątnowie (woj. łódzkie) ma powstać pierwsza elektrownia jądrowa w oparciu o koreańską technologię. Początek budowy pierwszego reaktora planowany jest w 2026 r.
  • Czytaj także: Dąbrowski: Naszą odpowiedzią na propagandę Kremla jest wiedza o energii, o przyczynach wzrostu cen

Rosnące ceny ropy naftowej, gazu i węgla, a szczególnie niebezpieczeństwo przerwania dostaw tych surowców oraz coraz ostrzejsze wymogi dotyczące emisji gazów cieplarnianych powodują, że co raz więcej państw decyduje się na uruchomienie elektrowni jądrowej.

Dlaczego potrzebujemy atomu?

Polska obecnie stoi przed ogromną transformacją energetyczną. Dywersyfikacja miksu energetycznego, zapewniająca bezpieczeństwo energetyczne, zmniejszająca oddziaływanie na środowisko, przy jednoczesnym utrzymaniu konkurencyjności gospodarki, wiąże się z ogromnymi nakładami inwestycyjnymi. Źródła energii odnawialnej, takie jak wiatraki czy panele fotowoltaiczne, to dobre wsparcie dla naszego systemu, jednak nie są one w zupełności wystarczalne, ponieważ ze względu na swoją specyfikę nie mogą produkować energii w sposób ciągły. Dlatego najlepszym rozwiązaniem dla polskiej energetyki jest inwestycja w energię jądrową.

Warto podkreślić, że w 2020 r. 13 państw członkowskich UE, produkujących energię jądrową, wytworzyło 683 512 GWh energii jądrowej, co stanowi prawie 25% całkowitej produkcji energii elektrycznej w UE. Wśród państw Unii Europejskiej energetyka jądrowa stanowi źródło ponad połowy wykorzystywanej czystej energii. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) stwierdził w jednym ze swoich raportów, że jest ona jednym z głównych bezemisyjnych źródeł energii elektrycznej.

Polska jest jednym z nielicznych państw Europy, który nie posiada własnej elektrowni jądrowej, pomimo tego, że w promieniu zaledwie 300 km od naszych granic znajdziemy aż 22 jądrowe bloki energetyczne. W dzisiejszych czasach energetyka jądrowa jest stabilnym źródłem energii elektrycznej, z którego korzystają największe gospodarki na świecie. Należy mieć również na uwadze to, że zasoby węgla kamiennego i brunatnego ulegają stopniowemu zmniejszaniu, co w przyszłości spowoduje konieczność wydobywania tych surowców ze złóż coraz trudniej dostępnych, o większym koszcie wydobycia.

Korzyści z inwestycji w atom

Za zróżnicowaniem źródeł energii elektrycznej idzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Pozwoli nam to zmniejszyć wpływ wahań na rynku węgla, gazu, a także ropy na ceny prądu dla odbiorców końcowych. Stabilizacja poziomu cen energii elektrycznej będzie związana bezpośrednio z tym, że nowoczesna elektrownia jądrowa może pracować 60, a w niektórych przypadkach nawet 80 lat. A zatem obciążenie finansowe taką inwestycją jest rozłożone na przestrzeni wielu dekad. Dodatkowo uwzględniając niski koszt eksploatacyjny elektrowni, będziemy w stanie łatwo przewidywać cenę energii.

Kolejną z istotnych zalet energetyki jądrowej jest aspekt ekologiczny. Elektrownia jądrowa w odróżnieniu od elektrowni węglowej nie emituje dwutlenku węgla (CO2), związków azotu i siarki (SO2 i NOx), a także pyłów. Substancje te zanieczyszczają środowisko oraz są niebezpieczne dla naszego zdrowia.

Energetyka jądrowa wymaga również znacznie mniej miejsca. Jest technologią, która w najmniejszym stopniu wykorzystuje teren do produkcji energii elektrycznej. W porównaniu z odnawialnymi źródłami energii generuje więcej energii przy mniejszej powierzchni — 31 razy mniej niż elektrownie słoneczne i 173 razy mniej niż farmy wiatrowe.

Dzięki najmniejszemu wykorzystaniu powierzchni na jednostkę wyprodukowanej energii elektrycznej energetyka jądrowa jest ważnym elementem ochrony różnorodności biologicznej (bioróżnorodności). Zapobiega niszczeniu naturalnych siedlisk. Poprawia w ten sposób warunki do życia i rozmnażania się różnych gatunków w środowisku naturalnym.

Zatem inwestycja w technologię jądrową to dla nas duży krok naprzód w kwestii dbania o klimat i jakość życia społeczeństwa. Co więcej, elektrownie jądrowe produkują niewielkie ilości odpadów, które mogą być bezpiecznie składowane. Warto również dodać, że wdrożenie energetyki jądrowej wzmocni polskie instytuty naukowe i przedsiębiorstwa, które wspólnie będą mogły budować nową branżę, co otworzy przed Polską kolejne ścieżki rozwoju.

Technologia z Korei Południowej

Polska Grupa Energetyczna i Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin zawarły pod koniec października z koreańskim koncernem Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) list intencyjny dot. współpracy w ramach projektu budowy w Pątnowie elektrowni jądrowej w oparciu o koreańską technologię reaktorów APR 1400. Strony zamierzają przygotować wstępny plan rozwoju elektrowni jądrowej w tej lokalizacji do końca 2022 r.

Obecnie KHNP jest trzecim co do wielkości operatorem elektrowni jądrowych na świecie. W ostatnim czasie koncern zrealizował jedną z największych inwestycji na świecie – elektrownię jądrową w Barakah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Elektrownia składa się z czterech bloków po 1400 MW mocy każdy. Teraz czas na Polskę.

Program Polskiej Energetyki Jądrowej przewiduje budowę i oddanie do eksploatacji dwóch elektrowni jądrowych po trzy reaktory każda. Początek budowy pierwszego reaktora planowany jest w 2026 r., a jego uruchomienie w 2033 r. Ostatni reaktor w drugiej elektrowni ma być oddany do eksploatacji w 2043 r.

Za 10-11 lat będziemy mieli energii nie tylko więcej, ale będzie ona po prostu też tańsza dla gospodarki, dla przemysłu i dla gospodarstw domowych

– tak potrzebę inwestowania w atom uzasadniał wicepremier Jacek Sasin.

Pierwsza elektrownia w Pątnowie

Podczas konferencji prasowej poświęconej wynikom finansowym za III kwartał 2022 roku prezes PGE Wojciech Dąbrowski skomentował decyzję o udziale w projekcie elektrowni jądrowej w Pątnowie. Przyznał on, że do decyzji tej przyczyniła się niepewność na rynku gazu.

Dąbrowski powiedział, że PGE realizuje prace nad atomem zgodnie z listem intencyjnym. – Pracujemy nad planem rozwoju, sprawdzamy warunki geologiczne, pracujemy nad harmonogramem inwestycji. Koreańczycy bardzo pozytywnie ocenili lokalizację w Pątnowie. Dobre wyniki analiz są kluczowe dla dalszego postępu projektu – powiedział prezes PGE.

– Doszło do wydarzeń nadzwyczajnych, co spowodowało, że musieliśmy zweryfikować założenia naszej strategii

– powiedział Dąbrowski i dodał, że nadal głównym celem PGE jest osiągnięcie neutralności klimatycznej.

– Obecnie trudno jest planować w dłuższej perspektywie jaka będzie dostępność i cena gazu. Analizujemy projekt budowy elektrowni gazowej w Rybniku. Od czasu publikacji naszej strategii ceny gazu wzrosły 5-krotnie. To wszystko zmienia ekonomikę przedsięwzięć. To zmienia także myślenie o inwestycjach w energetykę jądrową. Niebagatelną kwestią jest także zrozumienie ze strony społeczeństwa. Akceptacja dla atomu to 85 procent, duża jest w tym rola edukacji państwa – przyznał. Zapewnił on również że „partner koreański jest sprawdzony, realizuje on inwestycje w terminie i budżecie”.

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Przeglądaj wszystkie komentarze

POLECAMY