Kalendarium Patriotyczne Mediów Narodowych od 7 do 13 listopada: demonstracje, pikiety, spotkania

TYLKO U NAS
Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!
Zdjęcie ilustracyjne.

Zdjęcie ilustracyjne. / Fot. Pixabay

Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem nowego tygodnia będzie Marsz Niepodległości. Środowiska zakażone rosyjską propagandą zamierzają go zbojkotować. Ważne jest więc to, by takie swoiste kryterium uliczne pokazało, że prawdziwi polscy patrioci świadomi zagrożenia rosyjskim imperializmem dominują liczebnie nad osobami niepoważnymi, które żywią irracjonalne złudzenia wobec Rosji.

7 listopada – poniedziałek

Zobacz także: II edycja Forum Niepodległości. Gdzie i kiedy odbędzie się?

W poniedziałek, 7 listopada 2022 r. o godz. 10.00 w Kaplicy Golgoty Wschodu w Bastionie św. Barbary na Jasnej Górze odbędą się 10. Zaduszki Katyńskie zorganizowane przez Jadwigę Wiśniewską Poseł do Parlamentu Europejskiego. Wydarzenie jest połączone z promocją książki „Prawda i kłamstwo o Katyniu”. Uroczystości będzie towarzyszył spektakl poetycko-muzyczny „Elegia Katyńska“.

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zapraszają na prezentację książki “Stan badań nad pomocą Żydom na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką – przegląd piśmiennictwa”, która odbędzie się 7 listopada 2022 r. o godz. 17.00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Łodzi, ul. Gdańska 100/102, sala konferencyjna (II p.). W spotkaniu udział wezmą: dr Tomasz Domański, Delegatura IPN w Kielcach; dr Martyna Grądzka-Rejak, Oddział IPN w Warszawie; dr Aleksandra Namysło, Oddział IPN w Katowicach. Moderacja: dr Bartosz Janczak, Oddział IPN w Łodzi.

Otwarcie wystawy IPN „I nazywali to Wojskiem Polskim…! Wojskowe Obozy Internowania w Polsce (1982–1983)” odbędzie się 7 listopada 2022 r. o godz. 12.00 w Bibliotece Elbląskiej im. C. Norwida (ul. Św. Ducha 3-7). Ekspozycja prezentuje historię Wojskowych Obozów Internowania (WOI). W WOI umieszczono opozycjonistów z 35 ówczesnych województw. Internowania pod pozorem „ćwiczeń wojskowych” służyły izolacji najbardziej niepokornych opozycjonistów, którzy mogli zainicjować lub włączyć się w akcję protestacyjną przeciwko uchwalonej w październiku 1982 r. ustawie o związkach zawodowych, delegalizującej NSZZ „Solidarność” oraz przekreślającej szanse na reaktywację związku.

8 listopada – wtorek

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie organizuje ogólnopolską konferencję naukową „II RP: cienie i blaski. Próba bilansu z perspektywy stulecia”. Sympozjum odbędzie się we wtorek 8 listopada 2022 r. w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 21/25. Początek o godz. 9.00.

9.00–9.20 – Otwarcie konferencji
9.20-11.10 – PANEL 1: SPOŁECZEŃSTWO
9.20–9.40 mgr Michał Zarychta (IPN Warszawa)
Tłum, masy, wyborcy. Udział „zwykłych ludzi” w polityce II RP
9.40–10.00 dr hab. Jolanta Załęczny, prof. AFiB (Akademia Finansów i Biznesu Vistula)
„Jesteśmy siłą nową”. Kobiety w życiu publicznym II RP. Wybrane problemy badawcze
10.00–10.20 dr Tomasz Bugaj (UŚ)
Swój – inny – obcy. Sytuacja mniejszościowych związków wyznaniowych w II RP: wybrane zagadnienia
10.20–10.40 dr Marta Milewska (IPN Warszawa)
Opieka medyczna w II Rzeczypospolitej: wyzwania – osiągnięcia – niepowodzenia
10.40–11.10 – dyskusja
11.10–11.30 – przerwa
11.30-12.30 PANEL 2: POLITYKA
11.30–11.50 dr Elżbieta Kowalczyk (IPN Warszawa)
Wolność światopoglądowa jako podstawa funkcjonowania komunizmu w II RP
11.50–12.10 dr Marcin Konrad Schirmer (IH PAN, Towarzystwo Ziemiańskie)
Reforma rolna w II RP jako sposób na sanację stosunków agrarnych na wsi
12.10–12.30 dr Sebastian Drabik (Kraków)
Ostatnie wybory parlamentarne w II RP (1938 r.) Przyczynek do bilansu parlamentaryzmu II RP
12.30-13.10 – PANEL 3: INSTYTUCJE
12.30–12.50 dr hab. Grzegorz Kulka (UWr)
„Niezmywalna plama” na honorze. Kara wykluczenia z korpusu oficerskiego Wojska Polskiego
w świetle orzecznictwa Oficerskich Sądów Honorowych w II RP
12.50–13.10 lic. Łukasz Zaroda (UJ)
Sukcesy i porażki Policji Państwowej w praktyce zwalczania masowych
wystąpień ludności w latach 1930–1935
13.10–13.40 – dyskusja
13.40–14.30 – przerwa
14.30-15.30 – PANEL 4: PAŃSTWO #
14.30–14.50 dr hab. Krzysztof Kloc (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
Czy Polska niepodległa była państwem sezonowym? O „kwadraturach koła” Drugiej Rzeczypospolitej
14.50–15.10 prof. Krzysztof Kawalec (IPN/UWr)
Polska myśl polityczna 1918–1939. Postawy, ewolucja, główne nurty, tendencje
15.10–15.30 prof. Janusz Odziemkowski (UKSW)
System sanacyjny: osiągnięcia i porażki
15.30-16.10 – PANEL 5: KONTEKST MIĘDZYNARODOWY
15.30–15.50 dr Aneta Nisiobęcka (Centrala IPN)
Polska propaganda i polityka zagraniczna. Działalność Henri de Montforta na rzecz budowania
pozytywnego wizerunku Polski we Francji w latach 1919–1939
15.50–16.10 dr Jolanta Mysiakowska-Muszyńska (Centrala IPN)
Państwo sezonowe czy bastion antybolszewizmu? Wizja Polski w wyobraźni politycznej
brytyjskich elit rządzących (1919–1920)
16.10–16.40 – dyskusja
16.40–17.00 – przerwa
17.00–17.45 Keynote speaker: prof. Marek Kornat (IH PAN, UKSW)
II RP: cienie i blaski
17.45–18.15 – dyskusja i zakończenie konferencji

10 listopada 2022 r. przypada 83. rocznica aresztowania przez Niemców 25 jezuitów z Kolegium Krakowskiego. Niemiecka akcja z 1939 r. była częścią działań wymierzonych w polską inteligencję, podobnych do Sonderaktion Krakau na UJ. 8 listopada na Akademii Ignatianum (ul. Kopernika 26) odbędą się obchody Akademickiego Dnia Pamięci. O godz. 16 pod tablicą pamięci na ścianie Willi Zofijówka rozpocznie się rocznicowa uroczystość. Zaplanowano złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Tablica, którą współfinansował krakowski IPN, została odsłonięta w 2019 r.

Zapraszamy na kolejny „Wtorek z dokumentem”. Nasi archiwiści: dr Paweł Głuszek i Justyna Pera tym razem opowiedzą o losach Arthura Greisera od młodości, która przypadła na czas I wojny światowej, poprzez radykalizację jego poglądów, objęcie stanowiska gauleitera i namiestnika wcielonego do Rzeszy Kraju Warty, aż do 9 lipca 1946 r., kiedy to Najwyższy Trybunał Narodowy w Poznaniu ogłosił wyrok w sprawie Greisera i 21 lipca, gdy były Namiestnik Rzeszy w Kraju Warty, oskarżony o zbrodnie przeciwko pokojowi i zbrodnie przeciwko ludzkości, został skazany na karę śmierci. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

9 listopada – środa

W środę, 9 listopada o godz. 18.00 zapraszamy do Przystanku Historia Centrum Edukacyjnego IPN im. Gen. Janusza Gąsiorowskiego w Częstochowie, na wykład Adama Kurusa, historyka OBEN IPN Katowice pt. „O pamięć i tożsamość. Tajemnice żołnierskich mogił z 1939 roku w Częstochowie, Złotym Potoku i innych wybranych miejscach regionu częstochowskiego”.

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach wraz z Urzędem Miasta Knurów zaprasza na uroczystość oznaczenia znakiem pamięci „Tobie Polsko” grobów powstańców śląskich śp. Wilhelma Machulika, śp. Karola Piszczka oraz śp. Piotra Kocura.

Wydarzenie z udziałem rodzin powstańców, władz samorządowych, służb mundurowych, młodzieży szkolnej oraz przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej, odbędzie się 9 listopada 2022 r. o godz. 11:00 w Knurowie na cmentarzu komunalnym przy ul. Słonecznej, a następnie na cmentarzu parafialnym pw. Matki Boskiej Częstochowskiej przy ul. 1-go Maja.

Zapraszamy na dyskusję wokół pierwszej biografii Alfreda Szklarskiego – twórcy przygód młodego podróżnika Tomka Wilmowskiego. Spotkanie odbędzie się w Centralnym Przystanku Historia w Warszawie (ul. Marszałkowska 21/25), w środę 9 listopada 2022 o godz. 17.30. O nowej publikacji Wydawnictwa IPN rozmawiać będą: Jarosław Molenda – autor biografii, Wacław Holewiński – historyk, pisarz i publicysta. Spotkanie poprowadzi Tomasz Zapert.

10 listopada – czwartek

Zapraszamy do Centrum Edukacyjnego „Przystanek Historia” IPN w Krakowie (ul. Dunajewskiego 8), gdzie 10 listopada 2022 r. odbędzie się wernisaż wystawy obrazów „Londyn żywy. Emigracyjne portrety Barbary Kaczmarowskiej-Hamilton”. Początek o godz. 18, wstęp wolny.

Obchody 100. rocznicy powstania Związku Polaków w Niemczech i 85. rocznicy powstania Gimnazjum Polskiego w Kwidzynie – Kwidzyn, 10 listopada 2022.

PROGRAM OBCHODÓW
Kwidzyn, Plac św. Jana Pawła II
10.00 – Otwarcie ogólnopolskiej wystawy plenerowej „Jesteśmy Polakami”. Związek Polaków w Niemczech
Aula I Liceum Ogólnokształcącego im. dr. Władysława Gębika dawnego Polskiego Gimnazjum w Kwidzynie (ul. Stanisława Konarskiego 12)
11.00 – Sesja popularnonaukowa. Powitanie uczestników i przemówienia
11.45 – Łukasz Rzepczyński (Zamek w Kwidzynie Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku): Budowa i organizacja Polskiego Gimnazjum w Kwidzynie w świetle źródeł archiwalnych
12.15 – Przerwa na kawę
12.40 – Dr Bartosz Kuświk (dyrektor Instytutu Śląskiego w Opolu): Działalność Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech jako przykład aktywności polskiej młodzieży w okresie międzywojennym
13.10 – dr Paweł Piotr Warot (dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku): Znaczenie Związku Polaków w Niemczech
13.40 – zakończenie i podsumowanie

11 listopada – piątek

Nadchodzi Narodowe Święto Niepodległości, więc jak co roku zapraszamy na MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI! W dniu 11 listopada 2022 roku o godzinie 14:00 ruszymy z Ronda Dmowskiego, aby uczcić święto odzyskania przez Polskę niepodległości.

Blok konserwatywny na Marszu Niepodległości. Zbiórka PKP śródmieście

11 listopada 2022 r., jak co roku, ulicami Warszawy przejdzie Marsz Niepodległości. Tym razem, własny sektor w kolumnie marszu będą miały Kluby „Gazety Polskiej”. – Zbieramy się o godzinie 13.30 w okolicy dworca Warszawa Śródmieście.

Nadchodzi 11 listopada, Narodowe Święto Niepodległości, a wraz z nim Marsz Niepodległości w Warszawie. Tysiące polskich nacjonalistów i patriotów zjadą się w jednym miejscu, aby pokazać swoje przywiązanie do ojczyzny i sprzeciw wobec tych, którzy chcą Ją zniszczyć.
Tak jak we wcześniejszych latach, zapraszamy wszystkich na Kolumnę Nacjonalistyczną, którą współtworzyć będą polskie grupy nacjonalistyczne, mn. in. Trzecia Droga, Niklot oraz Obóz NR.
Pokażmy 11 listopada w Warszawie, że nie ma naszej zgody wobec wszystkich trendów gubiących nasz naród. Pokażmy, że nacjonalizm w Polsce żyje i maszeruje naprzód!

11:30 – 17:00. Siedlecki Wyjazd na Marsz Niepodległości 2022 r. PKP Siedlce

11:45 – 12:15 Wspólne śpiewanie Hymnu Polski. Warszawa budynek Pasty.

Premiera pierwszego rock’n’roll’owego komiksu historycznego rysunkami Jakuba Kijuca oraz płyty zespołu Irydion z udziałem Bastiego

Zapraszamy na otwarcie wystawy „Archeologia Zbrodni Pomorskiej 1939. Chojnicka Dolina Śmierci”. Wernisaż wystawy odbędzie się 11 listopada 2022 r. (piątek) o godz. 13.15 w baszcie Kurza Stopa (ul. Podmurna 3) w Chojnicach. Wstęp wolny. Po wernisażu do godz. 18.00 na wystawie będzie okazja do indywidualnych spotkań z autorem projektu dr. Dawidem Kobiałką.

12 listopada – sobota

W dniach 12-13 listopada w Warszawie, ponownie zapraszamy wszystkich uczestników i sympatyków Marszu Niepodległości do udziału w cyklu debat, spotkań z autorami, naukowcami i kombatantami, wystaw, koncertów oraz szkoleń. Chcemy, aby idee przyświecające Marszowi Niepodległości, wybrzmiały w jeszcze bardziej doniosłej i kompleksowej formie. Pragniemy dać przestrzeń twórcom do zaprezentowania efektów swojej pracy, a odbiorcom umożliwić kontakt z kulturą i sztuką, która szanuje narodową tożsamość, pamięta o chrześcijańskim dziedzictwie oraz szuka odpowiedzi na najbardziej palące problemy, z którymi jako Polacy będziemy się mierzyć w niedalekiej przyszłości. Impreza ma charakter otwarty i bezpłatny.
12:00 – 13:30 Bezpieczeństwo finansowe polskich rodzin — inflacja, drożejąca energia i rosnące raty kredytów
13:30 – 15:00 Na zawsze przyjaźń? Stosunki Polsko-Węgierskie w obliczu wojny na Ukrainie
15:00 – 16:30 Jak promować Polskę za granicą? Sukcesy i porażki III RP w budowie pozytywnego wizerunku
16:30 – 17:30 Polityka energetyczna i surowcowa Polski w kontekście Zielonego Ładu
17:30 – 18:30 “Polski złoty jako fundament polskiej suwerenność
18:30 – 20:00 Anschluss — promocja książki Stanisława Michalkiewicza
20:00 – 21:30 Projekcja filmu “Ludobójstwo” Arkadiusza Olszewskiego

13 października – niedziela

W dniach 12-13 listopada w Warszawie, ponownie zapraszamy wszystkich uczestników i sympatyków marszu do udziału w cyklu debat, spotkań z autorami, naukowcami i kombatantami, wystaw, koncertów oraz szkoleń. Chcemy, aby idee przyświecające Marszowi Niepodległości, wybrzmiały w jeszcze bardziej doniosłej i kompleksowej formie. Pragniemy dać przestrzeń twórcom do zaprezentowania efektów swojej pracy, a odbiorcom umożliwić kontakt z kulturą i sztuką, która szanuje narodową tożsamość, pamięta o chrześcijańskim dziedzictwie oraz szuka odpowiedzi na najbardziej palące problemy, z którymi jako Polacy będziemy się mierzyć w niedalekiej przyszłości. Impreza ma charakter otwarty i bezpłatny.
12:00 – 13:00 Spór prawny Polski i instytucji UE wokół Krajowego Planu Odbudowy
13:00 – 14:00 Polityczne znaczenie edukacji powszechnej
14:00 – 15:00 Czy lewica ma monopol na trzeci sektor?
15:00 – 16:00 Masowa imigracja – czy Polskę czeka podmiana populacji?
16:00 – 17:30 Lewicowa przemoc – promocja książek
17:30 – 19:00 Niepodległa Polska 1918 – promocja książki
19:00 – 20:00 Patriotyzm konsumencki ekonomiczny- dlaczego jest tak ważny?

O zbliżających się wydarzeniach proszę informować Jana Bodakowskiego np. za pośrednictwem Facebooka

Chcesz być na bieżąco? Czytaj codziennie MediaNarodowe.com

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Przeglądaj wszystkie komentarze

POLECAMY