Projekt ustawy: Krewny strażaka lub “terytorialsa” będzie mógł wejść do lekarza bez kolejki

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!
Zdjęcie ilustracyjne

Zdjęcie ilustracyjne / Fot. Pixabay

Aktualnie z prawa do korzystania poza kolejnością z opłacanych z podatków usług medycznych korzystać mogą m.in. cywilne niewidome ofiary działań wojennych.
 • Pojawiła się poprawka do projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej.
 • Według niej, jeśli ustawa wejdzie w życie, lekarze pracujący w szpitalach podlegających MSWiA oraz MON będą przyjmować bez kolejki strażaków, policjantów, członków Wojsk Obrony Terytorialnej, a także ich krewnych.
 • Jeśli ustawa wejdzie w życie, prawdopodobnie zmiany nastąpią od następnego roku.
 • Zobacz też: Marsz Niepodległości 2022. Poznaliśmy tegoroczne hasło! “Silny Naród Wielka Polska”

Pojawiła się poprawka do projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. Według niej, jeśli ustawa wejdzie w życie, prawdopodobnie od następnego roku lekarze pracujący w szpitalach podlegających MSWiA oraz MON będą przyjmować bez kolejki strażaków, policjantów, członków Wojsk Obrony Terytorialnej, a także ich krewnych.

Funkcjonariuszom służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową oraz członkom ich rodzin przysługuje prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielanych w podmiotach leczniczych utworzonych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub Ministra Obrony Narodowej.

Bez kolejki

Aktualnie z prawa do korzystania poza kolejnością z opłacanych z podatków usług medycznych korzystać mogą:

 • kobiety w stanie błogosławionym,
 • osoby do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 • świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • “Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi”, Zasłużeni Dawcy Przeszczepu oraz osoby posiadające tytuł “Dawcy Przeszczepu”,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • żołnierze zastępczej służby wojskowej,
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
 • kombatanci,
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
 • osoby deportowane do pracy przymusowej,
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%,
 • weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj codziennie MediaNarodowe.com

Puls medycyny

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Przeglądaj wszystkie komentarze

POLECAMY