Ustawa o statusie Polaków na Ukrainie. Zobacz szczegóły

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!
Wołodymyr Zełenski

Wołodymyr Zełenski / fot. PAP/EPA/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

Ustawa gwarantuje obywatelom Polski, ich małżonkom i dzieciom możliwość przebywania na terytorium Ukrainy przez 18 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie.
  • 11 lipca Zełenski złożył w ukraińskim parlamencie projekt ustawy o statusie Polaków na Ukrainie.
  • Ustawa jest odpowiedzią na polską ustawę z 12.3.2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz.U. 2022 poz. 583) i realizacją zasady wzajemności.
  • Zgodnie z art. 3 ustawy, obywatele Polski do otrzymania zezwolenia na pobyt czasowy (do 3 lat) na Ukrainie potrzebują jedynie: 1. paszportu, 2. tłumaczenia danych osobowych na język ukraiński, 3. potwierdzenia uiszczenia cła i opłaty administracyjnej za wydanie zezwolenia.
  • Zobacz też: “Przyjdź bronić Królowej!” Katolicy wzywają do obrony figury Matki Bożej przed marszem LGBT

Tak jak zapowiadał, prezydent Wołodymyr Zełenski złożył w ukraińskim parlamencie projekt ustawy dot. statusu Polaków na Ukrainie. Projekt złożony w rocznicę “krwawej niedzieli” nazywa się “O ustanowieniu prawnych i społecznych gwarancji dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających na terytorium Ukrainy”. Prezentujemy szczegóły projektu.

Ustawa jest odpowiedzią na polską ustawę z 12.3.2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz.U. 2022 poz. 583) i realizacją zasady wzajemności. Stanowi wyraz wdzięczności Narodowi Polskiemu za solidarność i wsparcie Ukrainy w obronie przed agresją Rosji. Ustawa zawiera 7 artykułów.

Szczegóły

Ustawa gwarantuje obywatelom Polski, ich małżonkom i dzieciom możliwość przebywania na terytorium Ukrainy przez 18 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie. Mogą też otrzymać numer identyfikacji podatkowej (NIP), niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 3 ustawy, obywatele Polski do otrzymania zezwolenia na pobyt czasowy (do 3 lat) na Ukrainie potrzebują jedynie: 1. paszportu, 2. tłumaczenia danych osobowych na język ukraiński, 3. potwierdzenia uiszczenia cła i opłaty administracyjnej za wydanie zezwolenia.

Ustawa zapewnia obyw. Polski prawo do, na równi z obyw. Ukrainy: 1. podjęcia pracy na Ukrainie, 2. ukraińskiego NIP, 3. ochrony socjalnej, 4. prowadzenia działaln. gospod., 5. bezpłatnego wykształcenia, 6. zasiłków socjalnych, 7. zasiłku inwalidzkiego, 8. opieki medycznej. Polacy będą mogli otrzymywać pomoc z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej podczas pobytu na terytorium Ukrainy mają prawo do zatrudnienia bez zezwolenia na korzystanie z pracy cudzoziemców i osób bezpaństwowych. Przysługuje im prawo do ochrony socjalnej (w przypadku utraty zdolności do pracy, bezrobocia z przyczyn od nich niezależnych) i zdobycia wykształcenia na tym samym poziomie co obywatelom Ukrainy.

Zezwolenia na pobyt czasowy udziela się na okres: umowa o pracę (umowa), ale nie dłużej niż trzy lata.

Obywatele RP kształcący się w placówkach zawodowego przeduniwersyteckiego, wyższego szkolnictwa Ukrainy, mają prawo do otrzymania preferencyjnej pożyczki długoterminowej na uzyskanie odpowiedniego wykształcenia. Mogą zostać przeniesieni na studia kosztem środków państwowych lub budżetu lokalnego w kolejności ustalonej dla osób ubiegających się o edukację.

Obywatele RP posiadający doświadczenie w działalności naukowej z odpowiednimi kwalifikacjami, mają prawo do zatrudnienia na Ukrainie na stanowiskach pracowników naukowych i pedagogicznych na takich samych warunkach jak i obywatele Ukrainy.

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej posiadający kwalifikacje lekarza lub pielęgniarki lekarski (brat medyczny), położnej na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, mogą prowadzić działalność zawodową na terytorium Ukrainy od 18 miesięcy. Taką profesjonalną działalność medyczną mogą prowadzić obywatele Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w zakładach opieki zdrowotnej Ukrainy.

Pozostaje jednak pytanie: kto by tam chciał jechać?

Chcesz być na bieżąco? Czytaj codziennie MediaNarodowe.com

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najpopularniejsze
Inline Feedbacks
Przeglądaj wszystkie komentarze

POLECAMY