Wtorkowe posiedzenie rządu. KE ma wątpliwości do polskiej ustawy o lasach

Dodano   10
  LoadingDodaj do ulubionych!
Las.

Las. / Fot. Pixabay

Rząd na wtorkowym posiedzeniu zajmie się projektami zmian w ustawach o ochronie przyrody i o lasach, usuwających potencjalne sprzeczności z dyrektywami - wynika z porządku posiedzenia rządu. Chodzi o dobre praktyki w gospodarce leśnej.
  • Na wtorkowym posiedzeniu rządu ma zostać ponownie przeanalizowana ustawa o lasach ministerstwa klimatu
  • Komisja Europejska nalega, aby obecne przepisy zostały dostosowane do europejskiej dyrektywy siedliskowej oraz ptasiej
  • Dobre praktyki z zakresu gospodarki leśnej mają zapewniać ochronę gatunkową oraz zakaz umyślnego zabijania zwierząt wymienionych w unijnych przepisach
  • Nowe przepisy uregulują również m.in. średni poziom martwych drzew na 1 ha powierzchni leśnej
  • Zobacz także: Szczyt G20. Świat czeka ogromna transformacja energetyczna

Ministerstwo klimatu przygotowało projekt, który zakłada uchylenie w ustawie przepisów dotyczących wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej, a także zmianę przepisów w ustawie o ochrony przyrody, dotyczących wymagań tej praktyki. Celem tych zmian jest dostosowanie polskich ustaw pod przepisy wynikających z dyrektywy unijnej siedliskowej i ptasiej. Komisja Europejska uznała bowiem, że obecne przepisy naruszają niektóre regulacje w tym zakresie.

Obecny projekt ustawy o ochronie przyrody zakłada dodanie artykułu, zobowiązującego właścicieli lasów do stosowania unijnych wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej. Tyczyć to się będzie zarówno etapów przygotowawczych oraz działań realizacyjnych.

Dodany ma też być przepis zawierający delegację ustawową dla ministra właściwego do spraw środowiska do określenia, w drodze rozporządzenia, wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej z uwzględnieniem zapewnienia ochrony gatunków, celów i zasad gospodarki leśnej oraz wymogów gospodarczych, społecznych i kulturowych.

Szczegóły nadchodzących zmian w ustawie o ochronie przyrody i lasach

Kodeks dobrych praktyk ma przeciwdziałać występowaniu potencjalnych kolizji działań z zakresu gospodarki leśnej z elementami środowiska, a przestrzeganie dobrych praktyk ma zapewnić ochronę gatunkom wskazanym w załącznikach do dyrektyw siedliskowej i ptasiej. Dodatkowo precyzuje się, że odstępstwa nie dotyczą gatunków objętych systemem ścisłej ochrony na mocy dyrektywy, a nowy przepis nie stanowi derogacji ustanawiających zakazy w stosunku do gatunków chronionych, oraz nie daje podstaw do wprowadzenia derogacji na poziomie rozporządzenia w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj codziennie MediaNarodowe.com

Według ministerstwa klimatu, nowe rozwiązania merytoryczne dotyczące dobrych praktyk zakładają przede wszystkim rozdzielenie kodeksu na zbiór zasad na etapie przygotowawczym i na etapie realizacji działań z zakresu gospodarki leśnej.

Według zapowiedzi pojawi się wymóg przeglądu dostępnych danych w celu sprawdzenia występowania gatunków chronionych lub potencjalnych miejsc ich występowania na powierzchni; doprecyzowany ma zostać sposób oznakowania miejsc występowania gatunków chronionych; pojawić się ma wskazanie, że działania z zakresu gospodarki leśnej nie mogą powodować umyślnego zabijania zwierząt i niszczenia okazów gatunków, wymienianych w odpowiednich załącznikach do dyrektyw.

Pojawić się ma wyraźne wskazanie, że w odległości najmniej 25 m od źródeł, rzek, jezior, torfowisk i źródlisk oraz fakultatywnie w miejscach pamięci narodowej i kultu religijnego nie stosuje się cięć zupełnych.

Nowe przepisy mają też określić średni poziom ilości martwych drzew na 1 ha powierzchni leśnej oraz zasady pozostawiania drzewostanów do naturalnego obumarcia.

filarybiznesu.pl

Subskrybuj
Powiadom o
10 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najpopularniejsze
Inline Feedbacks
Przeglądaj wszystkie komentarze

POLECAMY