Kalendarium Patriotyczne: Protest Konfederacji, pikieta Rot, prelekcja filmu Gadowskiego [13-19.09]

Dodano   1
  LoadingDodaj do ulubionych!
demonstracja 17 września zdjęcie Jan Bodakowski

demonstracja 17 września zdjęcie Jan Bodakowski / demonstracja 17 września zdjęcie Jan Bodakowski

Zło kwitnie kiedy dobrzy ludzie są bez czynni. We własnym interesie należy wiec angażować się w patriotyczne inicjatywy: demonstracje, marsze, wykłady, konferencje naukowe. Media Narodowe chętnie nagłaśniają takie wartościowe wydarzenia. Warto się wzajemnie wspierać.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj codziennie MediaNarodowe.com

15 września środa

Klub imienia Romana Dmowskiego zaprasza na spotkanie dyskusyjne “Wrzesień 1939 – czy można było uniknąć katastrofy?”, które poprowadzi Kamil Klimczak, prezes Klubu im. Romana Dmowskiego. Spotkanie odbędzie się 15 września (środa) o godzinie 18:30 w lokalu Stowarzyszenia Pamięci NSZ (ul. Próchnika 1 lok. 321 – III piętro, Łódź).

Konfederacja organizuje o 16.00 przed pomnikiem Witosa na placu Trzech Krzyży w Warszawie protest pod hasłem “Stop segregacji sanitarnej”! Uczestnicy demonstracji będą protestować przeciwko: bezprawnej segregacji sanitarnej, przymuszaniu do szczepień na Covid-19, skandalicznej ustawie 1449, która tego dnia ma być omawiana w parlamencie. Zdaniem konfederacji PIS, PO, Lewica chcą odebrać podstawowe prawa obywatelskie gwarantowane w Konstytucji RP.

Rządowy projekt nr 1449 zakłada: Przymuszanie do szczepień na Covid-19. Unikanie odpowiedzialności za Niepożądane Odczyny Poszczepienne (NOP-y). Kary od sanepidu od 5 do 30 tys. zł za nie podanie informacji o osobach podejrzanych o zakażenia. 30-dniowe kwarantanny od powiatowego inspektora sanitarnego tylko na podstawie podejrzenia o zakażenie.

Sejm będzie też omawiał rządowe projekty dotyczące: Możliwości wysłania niezaszczepionego pracownika na bezpłatny urlop, pozbawianie go pensji, a nawet zwalnianie z pracy. Zakazu wejść m.in. do restauracji, kin, czy hoteli bez paszportu covidowego (sprawdzać je ma przedsiębiorca). Obostrzeń dla przedsiębiorców, którzy nie będą sprawdzać paszportów covidowych klientów i pracowników

Ogólnopolska konferencja naukowa „Arystokracja i ziemiaństwo wobec odzyskania niepodległości i budowy zrębów II Rzeczypospolitej (do 1921 r.)” – Łańcut, 15–17 września 2021

Muzeum-Zamek w Łańcucie, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie oraz Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej roli i znaczeniu polskiej arystokracji w procesie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. i budowie zrębów II Rzeczypospolitej (do 1921 r.).

PROGRAM KONFERENCJI:

15 września 2021 r. (ŚRODA), SALA BALOWA

9:30 GALA Z OKAZJI 20-LECIA INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ ODDZIAŁ W RZESZOWIE

11:00 PRZERWA

PANEL 1. Dziewiętnastowieczne tradycje wobec nowoczesnych wyzwań cz. 1

Moderator: dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie , TPN w Przemyślu)

11:30 dr Wiktoria Kudela-Świątek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Relacje ziemiaństwa polskiego i ziemiaństwa rosyjskiego na Ziemiach Zabranych na przełomie XIX i XX w. w świetle pamiętników i listów kobiet z rodziny Grocholskich

11:50 dr hab. Irena Wodzianowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Działalność oświatowa i charytatywna w Petersburgu we współpracy ziemiaństwa i Kościoła

12:10 dr Dobromiła Rzyska-Laube (Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim, Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku), Czynem i obrazem. Działalność kulturalna ziemian pomorskich w kształtowaniu postaw patriotycznych na przełomie XIX i XX w.

12:30 dr Łukasz Chrobak (Muzeum-Zamek w Łańcucie, TPN w Przemyślu), Sylwetki arystokratów-przemysłowców Benedykta hr. Tyszkiewicza i Andrzeja ks. Lubomirskiego. Próba porównawcza

12:50 DYSKUSJA / PRZERWA KAWOWA

PANEL 2. Dziewiętnastowieczne tradycje wobec nowoczesnych wyzwań cz. 2

Moderator: dr hab. Krzysztof Kaczmarski (IPN Rzeszów)

13:10 Żaneta Niedbała (Zamek w Krasiczynie, TPN w Przemyślu), Sapiehowie kodeńscy (krasiczyńscy) w dążeniu do odbudowy państwowości polskiej. Refleksje nad życiem i działalnością społeczną, polityczną oraz kulturalną książąt Sapiehów w latach 1863‒1918

13:30 Dariusz Janota (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Rodzina Sapiehów z Krasiczyna na emigracji postyczniowej. Perspektywa kobieca

13:50 dr Agnieszka Łuczak (Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu), Działalność Towarzystwa Ziemianek dla Wielkopolski i Pomorza na rzecz zachowania tożsamości narodowej społeczeństwa polskiego

14:10 DYSKUSJA

14:30 PRZERWA

​16:00 PANEL 3. (DYSKUSYJNY) Współczesny wymiar historii, tradycji i wartości arystokracji i ziemiaństwa w Polsce:

– Mateusz Dzieduszycki,

– Edward Mier-Jędrzejowicz,

– Jan Lubomirski-Lanckoroński,

– dr Marcin K. Schirmer (Polskie Towarzystwo Ziemiańskie),

– Michał Korsak (Związek Szlachty Polskiej)

Moderator: dr Dariusz Iwaneczko (IPN Rzeszów, PWSW w Przemyślu)

16 września 2021 r. (CZWARTEK) SESJE RÓWNOLEGŁE: SESJA 1. SALA BALOWA

PANEL 4. Szanse i nadzieje na przywrócenie politycznej roli ziemian u progu II RP

Moderator: prof. dr hab. Marian Wolski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Fundacja im. Zofii i Jana Włodków)

9:00 dr Edward Gigilewicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Rada Regencyjna jako nadzieja na odrodzenie Rzeczpospolitej szlacheckiej

9:20 dr Jakub Maziarz (Uniwersytet Jagielloński), Czy II Rzeczypospolita mogła być monarchią? O arystokratyczno-monarchicznych projektach konstytucji odrodzonego państwa

9:40 dr Zbigniew K. Wójcik (Rzeszów), Prof. Edward Sas Dubanowicz – współtwórca konstytucji marcowej

10:00 DYSKUSJA

PANEL 5. Arystokraci w dyplomacji pierwszych lat II RP

Moderator: dr Wiktoria Kudela-Świątek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, TPN w Przemyślu)

10:20 prof. dr hab. Rafał Habielski (IPN / Uniwersytet Warszawski), Ziemianie w MSZ oraz w służbie dyplomatycznej Rzeczypospolitej Polskiej 1918‒1921

10:40 prof. dr hab. Kazimierz Karolczak (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Arystokraci w służbie dyplomatycznej i konsularnej w początkach II RP

11:00 dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, TPN w Przemyślu), Książęta-posłowie – działalność dyplomatyczna Eustachego Sapiehy i Kazimierza Lubomirskiego w krajach anglosaskich (1919–1922)

11:20 DYSKUSJA

11:40 PRZERWA KAWOWA

PANEL 6. Ziemianie a Wojsko Polskie

Moderator: dr hab. Tomasz Kargol, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

12:00 dr Wiktor Węglewicz (TPN w Przemyślu), Stosunki miedzy ziemianami polskimi a oddziałami polskimi na Ukrainie (1917‒1918)

12:20 Maciej Łyszczarz (Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie), „CE KA grafy i barony, ósmy zdobi nam salony” – arystokraci i ich kawaleryjska służba w wykuwaniu granic II RP

12:40 dr Marcin K. Schirmer (Polskie Towarzystwo Ziemiańskiej, IH PAN), Ziemianie polscy w obronie Ojczyzny podczas wojny polsko-bolszewickiej 1919–1920

13:00 DYSKUSJA

PANEL 7. W urzędzie i na salonach

Moderator: dr Łukasz Chrobak (Muzeum Zamek w Łańcucie, TPN w Przemyślu)

13:20 dr Grzegorz Kuba (Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie), Arystokracja i ziemiaństwo w najwyższych władzach wojskowych i politycznych w Warszawie w latach 1914-1920

13:40 Elżbieta Grendecka (Muzeum Historii Golfa w Polsce), Arystokracja w korpusie dyplomatycznym a sprawa polska na golfie

14:00 Paweł Fangor (Łańcut), Jerzy hrabia Potocki: arystokrata, żołnierz, dyplomata i… emigrant

14:20 DYSKUSJA

16 września 2021 r. (CZWARTEK) SESJE RÓWNOLEGŁE: SESJA 2. GABINET ORDYNATA

PANEL 8. „Nie tylko z bagnetem” – ziemianie w okresie Wielkiej Wojny i pierwszych lat niepodległości

Moderator: dr Wiktor Węglewicz (TPN w Przemyślu)

9:00 dr Paulina Byzdra-Kusz (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Działalność ziemian w strukturach Generalnego Gubernatorstwa Lubelskiego na przykładzie osoby hr. Jana Stanisława Łosia (1915–1918)

9:20 dr hab. Tomasz Łaszkiewicz prof. IH PAN (IH PAN), Rachuby polityczne i postawy ziemian pomorskich wobec odzyskania niepodległości i przyłączenia regionu do Polski (1918-1920)

9:40 Krystian Zdziennicki (Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej), Działalność miejscowego ziemiaństwa na rzecz powrotu Powiśla w granice Rzeczypospolitej w okresie plebiscytu z 1920 r.

10:00 dr Beata Nykiel (Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie), Karol Jaroszyński (1877–1929) – zapomniany „rosyjski Vanderbilt”, bohater brytyjskiej „intrygi bankowej” i fundator KUL-u

10:20 dr hab. Tomasz Kargol prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), Między niepodległością a reformą agrarną. Ziemiaństwo Małopolski (zachodniej Galicji) wobec odzyskania niepodległości oraz politycznej i społeczno-gospodarczej sytuacji w pierwszych latach II Rzeczypospolitej (1918–1921)

10:40 DYSKUSJA

11:00 PRZERWA KAWOWA

PANEL 9. Rodzinne tradycje niepodległościowe cz. 1.

Moderator: dr Michał Ceglarek (Instytut Fryderyka Chopina – Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie)

11:20 dr Iwona Długoń (Muzeum Narodowe w Krakowie – Biblioteka Książąt Czartoryskich), W polityce i na froncie. Czartoryscy w walkach o niepodległość i granice II Rzeczpospolitej

11:40 dr hab. Tadeusz Zych prof. URz (Uniwersytet Rzeszowski, Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega), Z „Leliwą” ku Niepodległej. Działalność niepodległościowa Tarnowskich z Dzikowa w latach 1914–1921

12:00 DYSKUSJA

12:20 PRZERWA KAWOWA

PANEL 10. Rodzinne tradycje niepodległościowe cz. 2.

Moderator: dr hab. Mariusz Krzysztofiński (IPN Rzeszów)

12:40 prof. dr hab. Marian Wolski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Fundacja im. Zofii i Jana Włodków), Trzeciescy z Polanki i Miejsca Piastowego. Trzy pokolenia w walce o Niepodległą

13:00 prof. dr hab. Małgorzata Bzowska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), dr hab. Agnieszka Zatorska prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki), Przedstawiciele rodu Janotów Bzowskich. Różne drogi życia w służbie przyszłej Niepodległej

13:20 dr Ewa Rzeczkowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Działalność społeczno-polityczna oraz tradycje wojskowe w rodzinie Siła-Nowickich z Wyląg k. Kazimierza Dolnego

13:40 DYSKUSJA

PANEL 11. Doświadczenie służby frontowej

Moderator: dr Piotr Ruciński (IPN Wrocław)

14:00 Radosław Wnorowski (Uniwersytet w Białymstoku), Braci O’Brien de Lacy walki o Polskę

14:20 Sławomir Grzechnik (Muzeum Zamoyskich w Kozłówce), Życiorys wojenny Adama Zamoyskiego z lat 1914–1918

14:40 dr Michał Ceglarek (Instytut Fryderyka Chopina – Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie), Udział Stanisława Jana Rostworowskiego w wojnie polsko-sowieckiej 1919-1920. Studium na przykładzie listów pisanych z frontu do żony Zofii z Mycielskich

15:00 DYSKUSJA

17 września 2021 r. (PIĄTEK), SALA BALOWA

PANEL 12. Jednostka wobec wydarzeń dziejowych – indywidualne studia przypadku cz. 1

Moderator: dr Marcin Bukała (IPN Rzeszów)

9:00 Jacek Bardan (Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej), „Na rzecz odbudowania państwa” – działalność polityczna i organizacyjna Jana Hupki w czasie Wielkiej Wojny

9:20 Marek Barton (IPN Warszawa), Działalność społeczna Karola Rogera Raczyńskiego – studium przypadku

9:40 dr Jacek Magdoń (IPN Rzeszów), Szablą i piórem. Działalność niepodległościowa i naukowa prof. hr. Henryka Dembińskiego z Witkowic (powiat ropczycki)

10:00 prof. dr hab. Jacek Piotrowski (Uniwersytet Wrocławski), Patriota czy renegat? Michał Römer i jego dążenie do niepodległości – (Polski i Litwy) ‒ w latach 1918-1921

10:20 dr Piotr Ruciński (IPN Wrocław), Wybitny rolnik i lider ziemiaństwa – działalność organizacyjna Jerzego Turnaua w autonomicznej Galicji

10:40 DYSKUSJA

11:00 PRZERWA KAWOWA

PANEL 13. Jednostka wobec wydarzeń dziejowych – indywidualne studia przypadku cz. 2

Moderator: dr Bogusław Wójcik (IPN Rzeszów)

11:00 dr Sławomir Jan Maksymowicz (Archiwum Państwowe w Olsztynie), Stanisław Sierakowski (1881-1939) ziemianin, niezłomny bojownik o polskość Warmii, Mazur i Powiśla. Ofiara zbrodni hitlerowskich

11:20 dr Sebastian Drabik (Kraków), Rola arystokracji galicyjskiej w odzyskaniu przez Polskę niepodległości na podstawie wspomnień Leona Bilińskiego

11:40 Mateusz Zimny (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Tadeusz Krzyżanowski z Turyczan na tle działalności ziemian wołyńskich na rzecz powrotu Wołynia w granice Rzeczypospolitej w okresie Wielkiej Wojny

12:00 Michał Michniewicz (Regionalna Izba Pamięci w Lesku, Uniwersytet Jagielloński), Życie i działalność publiczna Augusta hr. Krasickiego (1873-1946) na tle dziejów rodziny

12:20 DYSKUSJA

12:40 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

16 września czwartek

Konferencja popularnonaukowa “17 września 1938 roku na Kresach. Mało znane fakty”, godz. 16:30, Pałac Brzeźno koło Obornik Śląskich, (goście – członkowie Rot, prezentacja książki wydanej przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości).

Projekcja filmu Witolda Gadowskiego “Święci z Doliny Niniwy”, godz. 17:00, Centrum Organizacji Pozarządowych, Rynek 38-40, Świdnica (Roty są współorganizatorem).

W W warszawie w Świetlicy Wolności o 19.00 dyskusja o obniżeniu i uproszczeniu podatków, w tym zniesieniu PIT, przy piwie i kawie rozmawiają: prof. dr hab. Jerzy Żyżyński, członek RPP, mec. Michał Wawer, radca prawny, Piotr Grajkowski, autor projektu e-VAT. Debatę prowadzi red. Piotr Barełkowski, prezes Izby Polskich Przedsiębiorców Pokaż mniej

17 września piątek

Roty Marszu Niepodległości, Marsz Niepodległości i Paweł Kryszczak, o 18.00, w Warszawie przed ambasadą rosyjską (Belwederska 49), organizują demonstracje Agresja Nie Wyzwolenie. 17 września 1939 r. ZSRR, do którego tradycji dziś odwołuje się Rosja, w porozumieniu z nazistowskimi Niemcami dokonały ataku na Polskę.

Uczestnicy manifestacji będą wzywać rząd Federacji Rosyjskiej do zaprzestania rozprzestrzenia nieprawdziwej wersji wydarzeń z 1939 roku, i przyjęcia odpowiedzialności i rozliczenia II wojny światowej.

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza na międzynarodową konferencję naukową pt. „Zbrodnia Katyńska – nowe aspekty”. Wydarzenie poprowadzą dr hab. Sławomir Kalbarczyk z Biura Badań Historycznych IPN i dr hab. Witold Wasilewski z Archiwum IPN. Konferencja odbędzie się 17 września 2021 r. w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” w Warszawie, ul. Marszałkowska 21/25, w systemie hybrydowym, z tłumaczeniem symultanicznym (język rosyjski i ukraiński). Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do śledzenia transmisji w języku polskim lub rosyjskim na kanale IPNtv Konferencje.

PROGRAM KONFERENCJI

Sesja I: Zbrodnia Katyńska i jej bezpośrednie następstwa

10.00–10.05 – Otwarcie konferencji

10.05–10.25 – Andrij Amons, emerytowany pułkownik służby sprawiedliwości, były Naczelnik Wydziału rehabilitacji ofiar represji politycznych na Ukrainie Wojskowej Prokuratury Centralnego Rejonu Ukrainy, Więzienne instytucje Kijowa, Charkowa i Chersonia a los ofiar Zbrodni Katyńskiej

10.25–10.45 – dr Paweł Libera, BBH IPN/IH PAN Więźniowie zamordowani na Ukrainie w ramach Zbrodni Katyńskiej: charakterystyka populacji

10.45–11.05 – doc. Wadim Zołotariow, Charkowski Narodowy Uniwersytet Radioelektroniki, Kierował rozstrzeliwaniem Polaków w Charkowie: major bezpieczeństwa państwowego Piotr Safonow

11.05–11.25 – dr hab. Sławomir Kalbarczyk, BBH IPN, Więzienie w Chersoniu na Ukrainie – zapomniane miejsce dokonania Zbrodni Katyńskiej i represji na obywatelach polskich w latach 1939–1941

11.25–11. 45 – dr hab. Witold Wasilewski, Archiwum IPN/Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, „My sdiełali bolszuju oszibku.” Zagadka rozmów komisarzy NKWD Berii i Mierkułowa z oficerami Wojska Polskiego w październiku 1940 r.

11.45–12.00 – Dyskusja

12.00–12.15 – Przerwa

Sesja II: Historiografia katyńska, postulaty badawcze

12.15–12.35 – prof. Tadeusz Wolsza, IH PAN/IPN: Problematyka katyńska w świetle najnowszej historiografii (2010–2020)

12.35–12.55 – prof. Adam Bosiacki, UW, Zbrodnia Katyńska: postulaty badawcze

12.55–13.05 – Dyskusja

13.05–14.00 – Przerwa obiadowa

Sesja III: O pamięć i sprawiedliwość

14.00–14.20 – prof. Jurij Szapował, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Katyńska tragedia: dlaczego pamięć o niej jest ważna dla Ukrainy ?

14.20–14.40 – prokurator Małgorzata Kuźniar-Plota, OKŚZpNP IPN, Śledztwo katyńskie i jego perspektywy

14.40–15.00 – Adam Siwek, dyrektor Biura Upamiętniania Walki i Męczeństwa IPN, Zbrodnia Katyńska – bilans upamiętnień

15.00–15.20 – Kamila Sachnowska, Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN, Edukacja o Zbrodni Katyńskiej w działalności IPN 2010–2020: charakterystyka, osiągnięcia wyzwania

15.20–15.40 – Krzysztof Łagojda, UWr., Represje komunistyczne w Polsce „ludowej” wobec osób negujących oficjalne stanowisko Moskwy na temat Zbrodni katyńskiej w latach 1944–1956. Nowe ustalenia

15.40–16.00 – dr Ewa Kowalska, Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN, Nieznane miejsca pochówku ofiar Zbrodni katyńskiej i znikające ślady pamięci o zamordowanych

16.00 – 16.15 – Dyskusja

16.15 – 16.30 – Przerwa

Sesja IV: W kręgu negacjonizmu katyńskiego

16.30–16.50 – dr Joanna Kurczab, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Demontaż tablic pamiątkowych z budynku Twerskiego Uniwersytetu Medycznego

16.50–17.10 – Siergiej Romanow, redaktor naczelny portalu „Materiały Katyńskie”, Analiza twierdzeń o sfałszowaniu dokumentacji katyńskiej z tajnego Pakietu Nr 1

17.10–17.30 – dr Maciej Wyrwa, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Kłamstwo katyńskie w dzisiejszej Rosji

17.30–18.00 – Dyskusja, zamknięcie konferencji

19 września niedziela

Narodowy Marsz Życia i Rodziny rozpocznie się 11:30 na placu Zamkowym w Warszawie a skończy przed kościołem Świętego Krzyża przy ul. Krakowskie Przedmieście 3. Organizatorami protestu są: Centrum Życia i Rodziny, Chrześcijański Kongres Społeczny. Marsz wspierają: Zakon Rycerzy Kolumba, Zakon Rycerzy Jana Pawła II, Wojownicy Maryi, Straż Narodowa. Patronat honorowy ma Konferencja Episkopatu Polski.

Od 23 (czwartek) do 26 (niedziela) września

W dniach 23 (czwartek) do 26 (niedziela) września 2021 r. w Arkadach Kubickiego i w Ogrodach Zamku Królewskiego (Plac Zamkowy 4, Warszawa) odbędą się Targi Wydawców Katolickich

O zbliżających się wydarzeniach proszę informować Jana Bodakowskiego np. za pośrednictwem Facebooka

Jan Bodakowski

Subskrybuj
Powiadom o
1 Komentarz
Najstarsze
Najnowsze Najpopularniejsze
Inline Feedbacks
Przeglądaj wszystkie komentarze

POLECAMY