Ordo Iuris przeciwko dyskryminacji wierzących pacjentów

Dodano   0
  Loading
Stetoskop.

Zdjęcie ilustracyjne / Fot. Pixabay

• W niektórych placówkach medycznych dochodzi do naruszania praw pacjentów do korzystania z posługi duszpasterskiej.

• To prawo jest gwarantowane przez art. 53 Konstytucji.

• Instytut Ordo Iuris przekazał organom zarządzającym szpitalami memorandum z postulatem o postępowanie zgodne z przepisami prawa i nieograniczanie pacjentom możliwości korzystania z przysługującej im wolności.

PRZECZYTAJ MEMORANDUM – LINK

„Ograniczenie praw hospitalizowanych pacjentów do praktykowania wiary, zwłaszcza w postaci zakazu uczestnictwa we Mszy Świętej nie znajduje dzisiaj merytorycznego uzasadnienia. Sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju uległa zdecydowanej poprawie, a obostrzenia wynikające z prawa powszechnie obowiązującego są sukcesywnie redukowane na każdej płaszczyźnie funkcjonowania społeczeństwa, także w zakresie możliwości sprawowania kultu religijnego” – podkreśla apl. r.pr. Weronika Przebierała, analityk Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris.

Niektóre polskie szpitale wciąż stosują liczne ograniczenia utrudniające pacjentom uczestnictwo we Mszy Świętej podczas pobytu w zakładach opieki zdrowotnej. Wskutek tego, uszczerbku doznaje jedna z podstawowych wolności człowieka, jaką jest gwarantowana przez Konstytucję RP wolność religii. Ustawa zasadnicza w art. 53 ust. 2 stanowi, że „wolność religii obejmuje także (…) prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują”. Z kolei, sposobami uzewnętrzniania religii są uprawianie kultu, modlitwa, uczestnictwo w obrzędach, praktykowanie czy nauczanie. Mimo to, do Instytutu Ordo Iuris wciąż docierają zawiadomienia dotyczące utrudniania pacjentom możliwości korzystania z kaplicy szpitalnej celem wzięcia udziału w obrzędach liturgicznych.

Ministerstwo Zdrowia: Są regiony, w których nie ma zakażeń COVID-19

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 stała się przyczynkiem dla dyrekcji wielu placówek do podjęcia działań naruszających prawa pacjentów, w tym prawa do uczestnictwa we Mszy Świętej. Wewnętrzne regulacje szpitali powinny uwzględniać przepisy prawa wprowadzone w związku ze stanem epidemii. Nie mogą być bardziej rygorystyczne, aniżeli przewidział to ustawodawca. Konstytucja przewiduje bowiem klauzulę limitacyjną określającą warunki dopuszczalności ograniczenia wolności uzewnętrzniania religii. Mianowicie, zgodnie z ust. 5 art. 53 ustawy zasadniczej, „wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób”.

Jak napisano w memorandum Instytutu Ordo Iuris, ,,decyzje Szpitala o ograniczeniu Pacjentom możliwości uzewnętrzniania swojej religii poprzez uczestnictwo we Mszy Świętej należy uznać jako zachowanie godzące w konstytucyjnie chronioną wolność religii, będące wyrazem dyskryminacji osób wierzących. Dlatego też wzywamy Organy Przedstawicielskie Szpitala do zaprzestania praktyki ograniczania Pacjentom możliwości uczestnictwa w Mszy Świętej sprawowanej na terenie Szpitala i działania zgodnie z przepisami prawa. Postulujemy większą wrażliwość w wykonywaniu misji, do której zostali Państwo powołani jako lekarze, pielęgniarki oraz położne”.

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Przeglądaj wszystkie komentarze

POLECAMY