Ambasador Danii ubolewa nad losem LGBT w Polsce

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

Z okazji dnia Przeciw Homofobii i Transfobi ambasador Danii ubolewa nad losem polskich osób LGBT. Wraz z innymi przedstawicielami z ponad 40 państw napisano list otwarty do polskiej społeczności homoseksualnej z wyrazami wsparcia. Ambasadorowie zaznaczyli w liście swoje zniesmaczenie, rzekomo trudną sytuacją tych mniejszości seksualnych nad Wisłą.

  • Dzisiaj mniejszości seksualne obchodzą swój dzień walki z prześladowaniem LGBT
  • Ambasadorowie z ponad 40 placówek dyplomatycznych napisali z tej okazji list otwarty
  • Dyplomaci wyrażają w przesłaniu swoje wyrazy poparcia do dążeń osób o odmiennej preferencji płciowej i seksualnej
  • W następnym roku koordynatorem corocznej akcji, będzie ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce
  • Zobacz także: Studentka wyrzucona z uczelni za „dyskryminację”. Stwierdziła, że „kobiety mają pochwy”

Jak co roku z okazji dnia Przeciw Homofobii i Transfobii europejscy politycy oraz dyplomaci postanowili pokazać swoją solidarność z mniejszościami seksualnymi. Z tego samego powodu delegaci z 49 krajów wezwali polskie władze do kroczenia ścieżką poszanowania praw człowieka. Na budynkach należących do ambasad z przeróżnych krajów zamontowano kolorowe proporce.

Ambasador Danii ubolewa nad losem LGBT

Przedstawiciel duńskiej dyplomacji zagranicznej Ole Toft w imieniu 49 sygnatariuszu specjalnego listu otwartego wyraził potrzebne wsparcie dla przeprowadzanych inicjatyw, które mają na celu rzekomą walkę o równość prawa dla osób homoseksualnych. Ambasador Danii ubolewa nad losem LGBT w naszym kraju, jest on również koordynatorem tegorocznej akcji walki o równe prawa.

List otwarty do osób LGBT w Polsce ma stanowić wyraz wsparcia w dążeniu do przestrzegania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz innych międzynarodowych instrumentów prawnych. Dyplomaci zamierzają wywierać naciski na wyeliminowanie z życia społecznego powszechnego uprzedzenia, nietolerancji, dyskryminacji, a także dążą do wzajemnej akceptacji osób o innych preferencjach seksualnych i płciowych.

“Rokrocznie od 2012 r. członkowie społeczności dyplomatycznej w Polsce podpisują list otwarty udzielający poparcia dla działań na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w kwestiach problemów, które dotykają społeczność LGBT+ oraz inne mniejszości w Polsce, które stoją przed podobnymi wyzwaniami” przypomniał Ole Toft.

Ambasadorowie wyrazili w liście wyrazy uznania dla pracy organizacji homoseksualnych w Polsce. Pochwalono również niektóre miasta za wspieranie manifestacji równościowych. Chcą również za pomocą różnych narzędzi wspierać dążenia osób LGBT do przeprowadzenia zmian w sferze edukacyjnej, zdrowotnej, obywatelskiej, a także w administracji publicznej, czy chcąc zmienić podejście do kwestii społecznych. Dyplomaci wspierają również dążenia LGBT w zmianie polskiego prawa.

Wśród sygnatariuszy listu znajdują się ambasadorzy takich krajów jak: Belgia, Dania, USA, Argentyna, Australia, Austria, Kanada, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Ekwador, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Islandia, Irlandia, Izrael, Włochy, Łotwa, Litwa, Luxemburg, Malta, Czarnogóra, Holandia, Nowa Zelandia, Macedonia, Norwegia, Portugalia, San Marino, Serbia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Ukraina, Wielka Brytania oraz Wenezuela. 

Oprócz tego podpisali się Przedstawiciel Generalnego Rządu Flandrii i Administrator Generalnej Wallonie-Bruxelles International oraz Szef Biura Kontaktowego Parlamentu Europejskiego w Polsce, reprezentanci Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej i Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce, Dyrektor Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, Dyrektor Biura Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji oraz Sekretarz Generalny Wspólnoty Demokracji.

marsz.info

POLECAMY