REKLAMA

Włoskie „500+” przyjęte. Będzie wypłacane od siódmego miesiąca ciąży

REKLAMA

Włoski Senat przyjął projekt ustawy w sprawie zasiłku na dzieci. Comiesięczne świadczenie na każde dziecko ma być wypłacane od siódmego miesiąca ciąży do 21. roku życia. Ma wejść w życie z początkiem lipca.

  • 1 lipca ma wejść w życie we Włoszech ujednolicony zasiłek na dzieci.
  • Świadczenie na każde dziecko ma być wypłacane od siódmego miesiąca ciąży do 21. roku życia.
  • Wysokość zasiłku szacuje się na 250 euro miesięcznie. Jednak „La Stampa” zaznacza, że „zostanie określona w ramach dostępnych środków”.
  • Przewiduje się jednocześnie stopniowe znoszenie lub likwidację dotychczasowych środków, takich jak dodatek na dziecko, dodatek z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka, fundusz pomocy z tytułu narodzin dziecka.
  • Wysokość zasiłku jest dostosowywana w zależności od sytuacji ekonomicznej rodziny.
  • W przypadku dzieci powyżej 18 roku życia kwota może być wypłacana bezpośrednio dziecku, na jego wniosek.
  • Zobacz także: Abp Jędraszewski: Piłatowy sąd nad dzieckiem nienarodzonym

Wysokość zasiłku szacuje się na 250 euro miesięcznie. Jednak „La Stampa” zaznacza, że „zostanie określona w ramach dostępnych środków”. Wysokość zasiłku wzrasta począwszy od trzeciego dziecka, spada natomiast po osiągnięciu pełnoletności. Nie ma ograniczeń wiekowych dla dzieci niepełnosprawnych.

Wprowadzenie jednolitego zasiłku przewiduje stopniowe znoszenie lub likwidację dotychczasowych środków, takich jak dodatek na dziecko, dodatek z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka, fundusz pomocy z tytułu narodzin dziecka.

Ujednolicone i poprawione świadczenie

Przewodnie zasady i kryteria przewidują, że dostęp do zasiłku jest zagwarantowany dla każdego dziecka pozostającego na utrzymaniu, zgodnie z kryteriami powszechności i progresywności. Wysokość zasiłku jest dostosowywana w zależności od sytuacji ekonomicznej rodziny biologicznej, z uwzględnieniem wieku dzieci pozostających na utrzymaniu. Zasiłek jest przyznawany w formie ulgi podatkowej lub miesięcznej wypłaty kwoty pieniężnej.

W przypadku dzieci powyżej 18 roku życia kwota może być wypłacana bezpośrednio dziecku, na jego wniosek, w celu promowania autonomii i jest uzależniona od spełnienia co najmniej jednego z następujących warunków: uczęszczanie do szkoły lub na kurs kształcenia zawodowego, lub na studia; wykonywanie praktyki lub działalności zawodowej w ograniczonym zakresie, z całkowitym dochodem poniżej określonej kwoty rocznej; zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna poszukująca pracy w urzędzie pracy lub agencji zatrudnienia; wykonywanie powszechnej służby publicznej.

– Zatwierdzenie jednorazowego zasiłku na dzieci to dobra rzecz, konkretny krok, aby naprawdę pomóc matkom i ojcom – stwierdziła senator Julia Unterberger z Południowotyrolskiej Partii Ludowej. – W końcu zostanie on rozszerzony na osoby pracujące na własny rachunek, wolne zawody i bezrobotnych: około 250 euro miesięcznie, od siódmego miesiąca ciąży do 21 roku życia. Jest jeszcze wiele do zrobienia: Nie możemy czekać z przeprowadzeniem głębokiej reformy podatkowej o wymiarze rodzinnym. Włochy potrzebują mniej podatków, mniej biurokracji i więcej kołysek – podkreśliła.

twitter.com, lastampa.it

REKLAMA

Komentarze