Papież Franciszek: Ukrzyżowanymi naszych czasów są ofiary aborcji

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

Rozważając Mękę Pańską w czasie Wielkiego Tygodnia, papież Franciszek porównał aborcję do śmierci krzyżowej.

W środę, 31. marca na modlitwie, papież Franciszek określił istotę świąt. Podkreślił także intencje. – Adorując Krzyż, na nowo przeżyjemy drogę niewinnego Baranka złożonego w ofierze dla naszego zbawienia. Będziemy nosić w naszych umysłach i sercach cierpienia chorych, ubogich, odrzuconych tego świata. Będziemy pamiętać o „ofiarowanych jagniętach”, niewinnych ofiarach wojen, dyktatur, codziennej przemocy, aborcji.

Podczas przemówienia z Pałacu Apostolskiego, Franciszek przypomniał katolikom o niewinnych ofiarach. Stwierdził, że ludzie, którzy ponoszą śmierć w wojnach, w wyniku aborcji, bądź doświadczają ataków, są ukrzyżowanymi. – W nich jest Jezus – podkreślił papież.

Papież zaznaczył, że z takimi ofiarami mamy do czynienia na co dzień. -Przed obraz ukrzyżowanego Boga przyniesiemy w modlitwie wielu, zbyt wielu ukrzyżowanych dnia dzisiejszego, którzy tylko od niego mogą otrzymać pocieszenie i sens swojego cierpienia – głosił Ojciec święty.

– W wielu sytuacjach cierpienia, zwłaszcza gdy doświadczają go osoby, rodziny i narody już dotknięte przez ubóstwo, katastrofy czy konflikty, Krzyż Chrystusa jest jak latarnia morska, która wskazuje port statkom na wzburzonym morzu dodał Franciszek.

Ojciec Święty uświadomił także co jest istotą wiary katolickiej. – Za każdym razem, gdy ofiarowana jest Eucharystia, to tak, jakbyśmy szli na Kalwarię, aby ponownie odnowić tajemnicę paschalną.

Papież złożył również bezpośrednie życzenia wielkanocne Polakom. – Triduum Paschalne to tajemnica męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Jego zbawcze dzieło jest ostatecznym objawieniem miłości Boga, który przebacza, okazuje miłosierdzie i daje nam nowe życie – zaznaczył papież.

nczas.com, dorzeczy.pl

POLECAMY