Reforma funduszu alimentacyjnego. Do Sejmu wpłynął rządowy projekt

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

Rząd Mateusza Morawieckiego przygotował specjalny projekt ustawy, która ma zwiększyć finansowe zabezpieczenie dzieci. Reforma funduszu alimentacyjnego zakładać będzie poszerzenie dostępności do środków poprzez podwyższenie progu dochodowego.

Politycy obozu rządzącego ujawniają, że w niedługo do Sejmu może wpłynąć rządowy projekt regulujący działanie Funduszu Alimentacyjnego. Według zapowiedzi reforma będzie polegać na zwiększeniu dostępności do alimentów poprzez podwyższenie progu dochodowego uprawniającego do pobierania świadczeń z budżetu Państwa.

Reforma funduszu z korzyścią dla dzieci?

Rządowy projekt w swoim założeniu będzie miał za zadanie wprowadzenie odpowiednich mechanizmów, które sprawią zwiększeni dostępności do Funduszu Alimentacyjnego dla większej ilości odbiorców.

Celem reformy w państwowym funduszu ma być dostosowanie się do obecnych warunków. Obecnie każdorazowy wzrost płacy minimalnej powoduje, że część osób nie może skorzystać z tych środków.

Taki fundusz ma swoje zastosowanie, gdy jeden z rodziców nie wywiązuje się z obowiązku płacenia alimentów. Alimenty z funduszu alimentacyjnego przysługują dzieciom na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Warunkiem otrzymania świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego. Próg ten wynosi od 1 października minionego roku 900 złotych na osobę. Jeśli dochód na jedną osobę w rodzinie przekracza 900 złotych, alimenty z funduszu są odpowiednio pomniejszone na zasadzie „złotówka za złotówkę”. Projekt zakłada, że kwota ta będzie rosła za każdym razem, gdy wzrośnie minimalna pensja.

“Wprowadzono stały mechanizm wzrostu kwoty kryterium dochodowego uprawniającej do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Co 3 lata kwota ta będzie zwiększała się o wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik ten to procentowy skumulowany wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę.  Pierwsza waloryzacja na nowych zasadach zostanie przeprowadzona w 2023 r.” – przekazał rząd Mateusza Morawieckiego.

Dodatkowo w projekcie ustawy o funduszu alimentacyjnym mają znaleźć się również przepisy dotyczące samych płatników alimentów. Według zapowiedzi, nazwiska alimenciarzy nie będą kasowane z Biura Informacji Gospodarczej do czasu spłacenia przez nich długu wobec Skarbu Państwa.

radiozet.pl

POLECAMY