GUS obrazuje niepokojący trend. Coraz więcej nieślubnych dzieci

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

GUS opublikował raport pokazujący niepokojący trend dotyczący najmniejszych pociech. Co czwarte dziecko rodzi się w związkach pozamałżeńskich. W ubiegłym roku na ślub zdecydowało się 145 tysięcy par. To ponad 38 tysięcy mniej niż rok wcześniej, co zdaniem ekspertów związane jest z epidemią.

Zgodnie z danymi statystycznymi podanymi przez GUS w raporcie zatytułowanym “Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w 2020 roku”, coraz więcej par decyduje się na dziecko przed zawarciem związku małżeńskiego. W publikacji wyraźnie podkreślono zmniejszoną liczbę ślubów, rozwodów i separacji.

Raport pokazuje również przesunięcie się granicy wieku na założenie rodziny. Transformacja ustrojowa spowodowała, że priorytetem u osób młodych na pierwszym planie jest osiągnięcie określonego poziomu wykształcenia i stabilizacji ekonomicznej.

Obecnie najwięcej dzieci rodzą kobiety w wieku 26-31 lat, co oznacza podwyższenie wieku najczęstszego rodzenia dzieci średnio o 6-8 lat w porównaniu z początkiem lat transformacji. Mediana wieku kobiet rodzących dziecko wynosi 30 lat.

GUS: Co czwarte dziecko rodzi się w związku bez ślubu

Jak pokazuje raport Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce systematycznie rośnie odsetek urodzeń pozamałżeńskich. Na początku lat 90. było to ok. 6-7 proc., w 2000 r. – ok. 12 proc., a w 2019 r. – ponad 25 proc. Odsetek dzieci urodzonych ze związków pozamałżeńskich jest wyższy w miastach (29 proc. w 2019 r.) niż na wsi (21 proc.).

W ubiegłym roku 145 tysięcy par zdecydowało się na zawarcie związku małżeńskiego. Jest to o 38 tysięcy mniej udzielonych ślubów niż rok wcześniej. Na małżeństwo wyznaniowe w 2019 roku zdecydowało się 60 proc. par

Zanotowano także wzrost wieku nowożeńców. W 2019 r. mediana wieku mężczyzny zawierającego małżeństwo wynosiła ponad 30 lat, a kobiety ponad 28 lat i w przypadku obu płci było to o ponad 4 lata więcej niż w 2000 r.

Epidemia zmniejszyła liczbę rozwodów i separacji

Raport “Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w 2020 roku” ujawnił, że w ubiegłym roku rozwiodło się o 14 tysięcy mniej par małżeńskich niż w 2019 r. Eksperci informują, że sytuacja ta ma związek z epidemią koronawirusa.

“Zauważalne w 2020 r. spadki w liczbie zawieranych małżeństw oraz orzeczonych rozwodów i separacji mogą wynikać m.in. z ograniczeń i restrykcji wdrażanych w związku z COVID-19, w tym obostrzeń sanitarnych (np. dotyczących organizacji ślubów i wesel) oraz czasowo ograniczanej działalności sądów, a tym samym z odwoływania rozpraw rozwodowych i o separacje” – informuje Urząd.

Wśród małżeństw rozwiedzionych w 2019 r. prawie 57 proc. wychowywało 55 tys. nieletnich dzieci. Sądy coraz częściej orzekają wspólne wychowywanie dzieci przez rozwiedzionych rodziców – w 2019 r. takich rozstrzygnięć było ponad 62 proc. W ok. 33 proc. przypadków opiekę nad dzieckiem przyznano wyłącznie matce, a w 3 proc. przypadków – ojcu.

Szacuje się, że w 2020 r. w stosunku do ok. 700 małżeństw sąd orzekł separację (w poprzednich latach orzekał ją w stosunku do ok. 1,5 tys. małżeństw rocznie). Każdego roku notuje się nieliczne przypadki zniesienia separacji, czyli powrotu do małżeństwa, jednak większość małżeństw pozostających w prawnej separacji wnosi o rozwód.

radiomaryja.pl

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY