Rada Europy: Nikt nie może być zmuszany do szczepienia

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!
Szczepienie na koronawirusa.

Szczepienie na koronawirusa. / Fot. Pixabay

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło rezolucję, w której apeluje do państw należących do Rady m.in. o “zagwarantowanie, że nikt nie będzie dyskryminowany za to, że nie poddał się szczepieniu, ze względu na możliwe zagrożenia dla zdrowia lub nie chce się poddać szczepieniu”.

Według Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy państwa powinny “zadbać o to, by obywatele byli informowani, że szczepienia NIE są obowiązkowe i że nikt nie jest naciskany politycznie, społecznie ani w inny sposób do poddania się szczepieniom, jeśli sam tego nie chce”. Z drugiej strony kraje powinny “zapewnić, że szczepionki na Covid-19, których bezpieczeństwo i skuteczność zostały udowodnione, będą dostępne dla wszystkich, którzy będą ich potrzebować”.

ZPRE apeluje o “powstrzymanie się od gromadzenia zapasów szczepionek Covid-19, co osłabia zdolność innych krajów do zaopatrywania się w szczepionki dla swoich społeczeństw”. Instytucja wzywa, by dostęp do szczepień był zagwarantowany “bez względu na płeć, rasę, religię, status prawny lub społeczno-ekonomiczny, zdolność do zapłaty, lokalizację i inne czynniki”.

Zdaniem ZPRE “szybkie rozpowszechnienie na całym świecie bezpiecznych i skutecznych szczepionek przeciwko Covid-19 będzie miało zasadnicze znaczenie dla powstrzymania pandemii, ochrony systemów opieki zdrowotnej, ratowania życia i pomocy w odbudowie gospodarek światowych”. – Chociaż interwencje niefarmakologiczne, takie jak stosowanie dystansu fizycznego, stosowanie masek na twarz, częste mycie rąk, jak również wyłączenia i zamknięcia, pomogły spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa, wskaźniki zakażeń ponownie rosną w większości krajów świata. Wiele Państw Członkowskich Rady Europy doświadcza drugiej fali, która jest gorsza od pierwszej, podczas gdy ich społeczeństwa coraz bardziej odczuwają “zmęczenie pandemią” i czują się zdemotywowane do przestrzegania zalecanych zachowań w celu ochrony siebie i innych przed wirusem – stwierdzono w rezolucji.

Zobacz także: Elon Musk rozpocznie wszczepianie czipów do ludzkich mózgów w tym roku?

– Nawet szybko wdrożone, bezpieczne i skuteczne szczepionki nie stanowią jednak natychmiastowego panaceum – ocenia instytucja. – Szczepionki bez wątpienia nie wystarczą, by znacząco obniżyć poziom infekcji tej zimy – zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że popyt znacznie przewyższa podaż. Pozory “normalnego życia” będą więc mogły powrócić nawet w najlepszych okolicznościach najwcześniej w połowie lub pod koniec 2021 roku – przewiduje.

ZPRE zaapelowało też m.in. o “zapewnienie wysokiej jakości badań, które są solidne i prowadzone w sposób etyczny, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie (ETS nr 164, Konwencja z Oviedo) i jej Protokołu dodatkowego dotyczącego badań biomedycznych (CETS nr 195), i które stopniowo obejmują dzieci, kobiety w ciąży i matki karmiące”, jak również “niezależności i ochrony przed naciskami politycznymi organów regulacyjnych odpowiedzialnych za ocenę i dopuszczanie do użytku szczepionek przeciwko Covid-19”.

pace.coe.int

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY