REKLAMA

Powstanie państwowy operator telekomunikacyjny? Rząd przedstawił projekt

REKLAMA

Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i prawa telekomunikacyjnego. W jej myśl powołany miałby zostać operator sieci komunikacji strategicznej. Miałby on prowadzić hurtową sieć komórkową 5G i sieć komunikacji strategicznej.

Państwowy operator miałby dostarczać usługi z zakresu telekomunikacji dla instytucji publicznych na potrzeby realizacji celów związanych z obronnością, bezpieczeństwem państwa oraz bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. Lista potencjalnych klientów nowego telekomu jest zamknięta – sprecyzował ją projekt ustawy. Obejmuje m.in. Kancelarie Prezydenta RP, Sejmu i Senatu, urzędy wykonujące zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego (a więc m.in. policja) czy wojsko.

Zobacz także: Prezydent spotka się Radą Przedsiębiorczości w sprawie lockdownu

Nowy podmiot miałby funkcjonować jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa. Miałby korzystać z częstotliwości przyznanych mu przez UKE, ale także z infrastruktury udostępnionej odpłatnie przez funkcjonujących na rynku operatorów komercyjnych. Mieliby oni obowiązek takiego udostępnienia. Gdyby obie strony nie mogły się dogadać co do konkretnych warunków umowy w tej sprawie, decyzję wydawałby UKE.

W całym pomyśle chodzi przede wszystkim o o zapewnienie niezawodnego i bezpiecznego sposobu na komunikację pomiędzy najwyższymi organami w Państwie i służbami mundurowymi. Konrad Szymański, minister ds. Unii Europejskiej ocenił, że przepisy przewidujące wyznaczenie poza konkurencyjną procedurą podmiotu, któremu przydzielone zostają częstotliwości radiowe i wskazanie takiego podmiotu przez premiera, budzą wątpliwości pod kątem zgodności z przepisami unijnymi.

telepolis.pl, rp.pl

REKLAMA

Komentarze