REKLAMA

Watykan wzywa do „redukcji emisji gazów cieplarnianych” i walki ze zmianami klimatu

REKLAMA

Watykan wzywa cały świat do zjednoczenia sił przeciwko skutkom zmian klimatu. Przemawiając w imieniu papieża Franciszka, watykański sekretarz stanu, kard. Pietro Parolin podkreślił, jak ważna jest walka m.in. z globalnym ociepleniem.

Podczas internetowego przemówienia kardynał Parolin wskazał, iż zmiany klimatu „stanowią jedno z głównych wyzwań stojących przed ludzkością w naszych czasach”. „Dane naukowe, którymi dysponujemy, jasno wskazują na pilną potrzebę podjęcia szybkich działań” – powiedział kardynał, przedstawiając stanowisko, jakie w sprawie zmian klimatu zajmuje Watykan. „Przejście do redukcji emisji gazów cieplarnianych jest problemem nie tylko w dziedzinie technologii, ale także w kwestii wzorców konsumpcji, edukacji i stylu życia”.

Dodał, iż głowa Kościoła z całego serca wspiera holenderski szczyt klimatyczny. Papież Franciszek pragnie zapewnić uczestników Szczytu ds. Adaptacji Klimatu „o jego bliskości, wsparciu i zachęcie w tych dniach intensywnego wysiłku”. Redukcja emisji gazów cieplarnianych muszą być połączone ze „wzmacnianiem adaptacji i odporności”. „Jest to imperatyw moralny i humanitarny, zwłaszcza że największe negatywne konsekwencje zmian klimatycznych często dotykają najsłabszych: ubogich i przyszłych pokoleń”.

Watykan zapewnił o swoim wsparciu dla inicjatyw „pro-ekologicznych”. „Działania łagodzące komplementarność i przystosowawcze wymagają opracowania globalnej i wspólnej długoterminowej strategii opartej na precyzyjnych zobowiązaniach, zdolnej do zdefiniowania i promowania nowego modelu rozwoju i zbudowanej na synergicznej więzi między walką ze zmianami klimatycznymi a walką z ubóstwem” – kontynuował wystąpienie kardynał.

Powołując się na apel papieża Franciszka zaznaczył, iż aktualnie wszyscy ​​stoimy przed wyborem między dwiema możliwymi ścieżkami: „konsolidacją multilateralizmu” lub drogą „samowystarczalności, nacjonalizmu, protekcjonizmu, indywidualizmu i izolacji”. Podkreślił przy tym, iż „multilateralizm” jest „Bożym planem dla naszego świata”. Stawiany zaś w opozycji „nacjonalizm” wydaje się być przedstawiany w sposób wyjątkowo negatywny, jako idea szkodliwa dla społeczeństw i całego świata.

„Obyśmy sprawili, że odpowiedź na zmiany klimatu stała się okazją do poprawy ogólnych warunków życia, zdrowia, transportu, energii i bezpieczeństwa oraz do stworzenia nowych możliwości zatrudnienia” – przekonywał Parolin. „Powinniśmy również pokazać, że mamy wolę polityczną i motywację, aby posunąć się naprzód w tym wybiegającym w przyszłość przedsięwzięciu” – podsumował.

Breitbart.com

REKLAMA

Komentarze