Tak dla rodziny – nie dla gender. Ustawa trafi do Sejmu!

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

Inicjatywa ustawodawcza w sprawie wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej odniosła sukces. Projekt ustawy “Tak dla rodziny, nie dla gender” już jutro trafi do Sejmu RP. Inicjatorzy uzbierali odpowiednią liczbę podpisów pod projektem chroniącym rodziny.

Od kilku miesięcy trwała zbiórka podpisów pod inicjatywą ustawodawczą, która ma na celu skłonienie polskiego rządu do wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej. Jednym z organizatorów tego przedsięwzięcia był instytut prawniczy Ordo Iuris.

Zobacz także: Kasprzak o blokowaniu „Stop LGBT”: Szukanie kruczków prawnych

Projekt ustawy “Tak dla rodziny, nie dla gender” trafi już jutro do polskiego Sejmu, gdzie czeka go dalszy proces legislacyjny. Organizatorzy wyjaśniają, że obecne prawo wymusza na polskim rządzie wdrażanie wątpliwych rozwiązań – “Konwencja stambulska, po pięciu latach od jej ratyfikacji przez Polskę, wywołuje coraz więcej wątpliwości. Dotyczą one głównie jej ideologicznego charakteru, niezgodności z polską Konstytucją, uchybień w procesie ratyfikacyjnym oraz błędnej identyfikacji przyczyn przemocy” – czytamy na stronie organizatorów.

Instytut przygotował również specjalny raport wyjaśniający działanie prawne Konwencji Stambulskiej zagrażającego tradycyjnej formie rodziny oraz wymuszających na dzieciach nieodpowiedzialnej edukacji seksualnej. Raport można przeczytać pod wskazanym w załączniku adresem.

Co niesie ze sobą projekt “Tak dla rodziny, nie dla gender”?

Inicjatorzy wyjaśnili na swojej stronie, dlaczego polski rząd powinien przyjąć strategię odrzucenia obecnie obowiązującej Konwencji Stambulskiej. Między innymi prawo międzynarodowe wymusza na naszych władzach wprowadzenia tzw. niestereotypowych ról płciowych w polskich szkołach.

Przypomniało również zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości, a także Polskiego Stronnictwa Ludowego, które były przeciwne ratyfikacji umowy. Obecne rządy pomimo większości sejmowej nie podjęły jeszcze decyzji w sprawie odrzucenia Konwencji Stambulskiej.

Na stronie czytamy również, że nie przyniosła ona poprawy sytuacji kobiet w rodzinie – “Konwencja stambulska całkowicie pomija prawdziwe źródła przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Zgodnie z badaniami, głównymi przyczynami przemocy są: alkoholizm, rozpad więzi rodzinnych, seksualizacja wizerunku kobiet i dziewcząt w mediach. Zdrowa i wolna od patologii rodzina chroni przed przemocą, a nie jest jej przyczyną”.

Konwencja o Prawach Rodziny

Ordo Iuris zaproponowało w swoim raporcie zastąpienie obecnej umowy międzynarodowej nową Konwencją o Prawach Rodzin, która radykalnie przeciwstawiłaby się obecnym globalistycznym trendom zmieniającym postrzeganie rodziny jako związku kobiety i mężczyzny wychowujących dzieci.

“Jak wskazują badania, to silnie i dobrze funkcjonująca rodzina jest optymalnym środowiskiem rozwoju dla człowieka i stanowi realną ochronę przed przemocą” – czytamy w raporcie.

Konwencja Praw Rodzin w swoim zamierzeniu załatałaby obecne luki w prawie międzynarodowym chroniącym kobiety oraz rodziny. Podstawą przy opracowywaniu tej formuły prawnej byłaby Karta Praw Człowieka, która również miałaby być wzmocniona prawnie dzięki nowej umowie.

Ordo Iuris

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY