Ziobro po przyjęciu pakietu budżetowego: “Ta decyzja jest błędna”

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

Na wczorajszym szczycie Unii Europejskiej liderzy wszystkich państw przyjęli budżet unijny. Mateusz Morawiecki oraz Victor Orban zgodzili się na pewne modyfikacje, które ich zdaniem mają regulować zapis o praworządności. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro uważa tę decyzję za sprzeczną z unijnymi traktatami i obowiązującym prawem.

Mateusz Morawiecki oraz przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel poinformowali o zawartym porozumieniu w sprawie budżetu unijnego oraz funduszu odbudowy. Sama treść rozporządzenia nie została zmieniona, lecz dołączono konkluzje, które zdaniem polskiego premiera mają powstrzymywać zmiany w przyjętym mechanizmie.

Zobacz także: Ordo Iuris pozywa Unię Europejską. Wszystko przez rezolucję

Odmiennego zdania jest jednak lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro, który już wcześniej ostrzegał Premiera o ingerencji unijnych biurokratów w polskie prawo. Przyjęte na wczorajszym szczycie konkluzje mają również stanowić niebezpieczeństwo w procesie powstawania prawa krajowego.

“„Konkluzje interpretujące” i „wytyczne” nie są prawem! Prawem jest rozporządzenie. Jeżeli rozporządzenie łączące budżet z ideologią wejdzie w życie, będzie to znaczące ograniczenie suwerenności Polski i złamanie europejskich traktów” – ostrzegał kilka dni temu Minister Sprawiedliwości.

https://twitter.com/ZiobroPL/status/1336738176770207744

Ziobro publikuje krótkie oświadczenie

Prezes Solidarnej Polski za pośrednictwem mediów społecznościowych opublikował krótkie oświadczenie prezentujące jego spostrzeżenia wobec zawartego porozumienia w sprawie budżetu unijnego. Już na początku informuje on o politycznym charakterze zapisu o praworządności.

“Rozporządzenie warunkujące korzystanie z należnego Polsce budżetu Unii Europejskiej od arbitralnej, politycznej i ideologicznej oceny Komisji Europejskiej niestety wejdzie w życie. Wynegocjowane Konkluzje Rady Europejskiej nie są obowiązującym prawem i mają wyłącznie charakter politycznego stanowiska. Stwierdzał to wielokrotnie w swoim orzecznictwie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej” – czytamy.

Jeszcze raz przypomniał, że przyjęte konkluzje nie stanowią odpowiedniego zabezpieczenia przed ingerencją Brukseli w działalność prezydenta, parlamentu, rządu oraz samorządów – “Rozporządzenie łamie też traktaty europejskie” – podkreślił Zbigniew Ziobro.

“Decyzja o przyjęciu rozporządzenia w pakiecie budżetowym bez prawnie wiążących zabezpieczeń jest błędem. Przed taką decyzją konsekwentnie publiczne przestrzegaliśmy od lipcowego szczytu Rady Europejskiej. Zarząd Solidarna Polska zbierze się teraz, aby omówić skutki podjętej podczas szczytu decyzji” – podsumował szef resortu sprawiedliwości, zapowiadając zebranie zarządu Solidarnej Polski.

Co zawierają przyjęte konkluzje?

W projekcie konkluzji znalazł się zapis, że stosowanie mechanizmu praworządności na podstawie rozporządzenia dotyczącego warunkowości będzie obiektywne, uczciwe, bezstronne i oparte na dowodach, zgodne z odpowiednimi procedurami, zasadą niedyskryminacji i równego traktowania państw członkowskich.

Ponadto – w konkluzjach – ma znaleźć się zapis, że celem rozporządzenia w sprawie ogólnego systemu praworządności służącego ochronie budżetu Unii jest ochrona budżetu UE, należytego zarządzania finansami oraz ochrona interesów finansowych Unii. Budżet UE musi być chroniony przeciwko wszelkiego rodzaju nadużyciom finansowym, korupcji, konfliktowi interesów.

onet

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY