REKLAMA

Abp Gądecki: Prawo do życia ma pierwszeństwo przed prawem wyboru

REKLAMA

Prawo do życia jest podstawowym prawem człowieka, zawsze przysługuje mu pierwszeństwo przed prawem wyboru, gdyż żaden człowiek nie może autorytatywnie dopuszczać możliwości zabijania drugiego – napisał ks. abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w oświadczeniu „w kontekście rezolucji Parlamentu Europejskiego ws. aborcji w Polsce”.

Szerzej o samej rezolucji pisaliśmy pod koniec listopada. W tym tygodniu odpowiedział na nią przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Jak wskazał abp Gądecki, przywoływana wielokrotnie w rezolucji Karta Praw Podstawowych UE, w rzeczywistości zakłada ochronę prawa do życia i godności człowieka i odcina się od praktyk eugenicznych. Duchowny przypomniał też słowa św. Jana Pawła II i papieża Franciszka w obronie życia. Przewodniczący KEP zauważył, że „w ostatnich dniach papież Franciszek kilkukrotnie podejmował temat ochrony życia”.

Zdaniem abp Gądeckiego „Unia mogłaby wiele zrobić w zakresie zwiększenia ochrony prawa do życia każdego poczętego dziecka np. poprzez promocję dobrych praktyk”. – Jednak, aby takie działania na rzecz promocji prawa do życia i zakazu praktyk eugenicznych mogły być skuteczne, konieczne jest właściwe ustawienie kilku kwestii – podkreślił.

Abp Gądecki: Nie ma „prawa do aborcji”

W ocenie przewodniczącego KEP „tytuł rezolucji jest mylący, gdyż w świetle nie tylko etyki, ale również prawa międzynarodowego nie istnieje coś takiego, jak prawo do aborcji”. – W żadnym demokratycznym porządku prawnym nie może być bowiem prawa do zabijania niewinnego człowieka – napisał.

Duchowny podkreślił również, że „w dyskusji o aborcji nie są najważniejsze prawa przeciwników ani prawa zwolenników aborcji, ale prawo dzieci i to prawo podstawowe, bo prawo do życia, które – niezależnie od okoliczności – powinno być gwarantowane każdemu dziecku i prawnie chronione”. – Prawo do życia jest podstawowym prawem człowieka, zawsze przysługuje mu pierwszeństwo przed prawem wyboru, gdyż żaden człowiek nie może autorytatywnie dopuszczać możliwości zabijania drugiego. Mówienie o tzw. kompromisie prawnym w sprawie ochrony życia jest fałszowaniem rzeczywistości, ponieważ pomija się w nim najważniejszą, trzecią stronę sporu, czyli dzieci nienarodzone oraz ich niezbywalne prawo do życia. Jakikolwiek kompromis w tej sprawie jest równoznaczny z odebraniem niektórym dzieciom podstawowego prawa do życia i wymierzaniem w brutalny sposób kary śmierci, czego – przypomnijmy – zabrania także Karta Praw Podstawowych. Dlatego nie może być w tym względzie mowy o żadnym kompromisie – podkreśla.

REKLAMA

Komentarze