REKLAMA

Ordo Iuris w obronie profesorów. Petycja przeciwko zwalnianiu wykładowców

REKLAMA

Nie milkną echa wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który potwierdził niezgodność z Konstytucją przesłanki pozwalającej na aborcję eugeniczną. Dwaj sędziowie TK i nauczyciele akademiccy – prof. Jakub Stelina i prof. UAM Justyn Piskorski stali się obiektami ataków ze strony środowisk proaborcyjnych. Zwolennicy aborcji domagają się usunięcia wykładowców z uczelni, na których pracują. Instytut Ordo Iuris sprzeciwia się tego typu próbom łamania wolności akademickiej, wolności przekonań i niezawisłości sędziowskiej. Na stronie maszwplyw.pl można podpisywać petycję w obronie atakowanych profesorów. Apel poparło liczne grono pracowników naukowych i organizacji studenckich.

PODPISZ PETYCJĘ – LINK

Wyrok z 22 października w pełni wpisuje się w dotychczasowe orzecznictwo TK. Już 28 maja 1997 r. Trybunał stwierdził, że „wartość konstytucyjnie chronionego dobra prawnego jakim jest życie ludzkie, w tym życie rozwijające się w fazie prenatalnej, nie może być różnicowana”. Także w wyroku z 27 stycznia 2004 r. TK przypomniał o zasadzie, zgodnie z którą „wszelkie możliwe wątpliwości co do ochrony życia ludzkiego powinny być rozstrzygane na rzecz tej ochrony”. O niedopuszczalności ograniczenia prawnej ochrony życia na rzecz dóbr niższego rzędu, Trybunał mówił z kolei w wyroku z 30 września 2008 r. Natomiast 18 kwietnia 2018 r. TK podkreślił, że Rzeczpospolita gwarantuje prawo zarodka do życia i zakazuje jego przedmiotowego traktowania.

Mimo to, wspomniani sędziowie Trybunału spotykają się z atakami ze strony zwolenników aborcji, w tym niektórych studentów i pracowników naukowych. W internecie zamieszczone zostały petycje namawiające uczelnie do zerwania z nimi współpracy. Autorzy apeli twierdzą, że wyrok TK miałby być „pogwałceniem praw człowieka”. Stanowisko wykładowców, ich zdaniem, „stoi w sprzeczności z dobrym imieniem uczelni”.

Zamach islamistów w Wiedniu. Znane są personalia terrorysty

Obaj profesorowie legitymują się pokaźnym dorobkiem naukowym. Prof. dr hab. Jakub Stelina jest kierownikiem Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego, współautorem ponad 100 publikacji naukowych, monografii, podręczników akademickich, komentarzy i artykułów naukowych. Został także odznaczony przez prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi. Dr hab. Justyn Piskorski kieruje Katedrą Prawa Karnego na Uniwersytecie w Poznaniu. Do jego dorobku naukowego należą dziesiątki publikacji i opracowania programów nauczania.

Instytut uruchomił petycję w obronie profesorów. Apel skierowany jest do rektorów uczelni, na których są oni zatrudnieni. Poparło go ok. 140 przedstawicieli świata nauki oraz kilkanaście organizacji studenckich.

REKLAMA

Komentarze