REKLAMA

Porozumienie apeluje o spokój i pragnie przeprowadzić zmiany w prawie

REKLAMA

Ugrupowanie Jarosława Gowina wydało oświadczenie w sprawie orzeczenia TK ws. aborcji eugenicznej. Porozumienie wystosowało postulaty, które zamierza zrealizować. Ograniczenie aborcji do absolutnego minimum.

Wirtualna Polska opublikowała oświadczenie ugrupowania wicepremiera Jarosława Gowina, które chce przeprowadzić zmiany prawne. Porozumienie pomimo dobrego przyjęcia orzeczenia TK ws. aborcji eugenicznej, chce podjąć się dialogu, który wypracuje następnie odpowiednie zapisy prawne.

Zobacz także: Profanacja w poznańskiej katedrze! Atak aborcjonistów na polskie kościoły

Na początku, liderzy ugrupowania współrządzącego krajem zaapelowali o dialog i uspokojenie nastrojów społecznych – „Każda decyzja Parlamentu wywoła silne emocje społeczne, bo Polacy – podobnie jak inne społeczeństwa Zachodu – są w tych kwestiach głęboko podzieleni. Dlatego potrzebujemy wzajemnego szacunku, woli zrozumienia argumentów drugiej strony i jasnego określenia własnego stanowiska” – czytamy.

„Porozumienie Jarosława Gowina opowiada się za ochroną życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Do takiego stanowiska skłania nas nie tylko wiara chrześcijańska. Również z naukowego punktu widzenia poczęcie to jedyny niearbitralny moment, który uznać można za początek człowieka. Opowiedzenie się za życiem może się jednak łączyć z poparciem dla rozmaitych rozwiązań prawnych. Szanując zasadę wolności sumienia, Porozumienie Jarosława Gowina skupia ludzi o różnych poglądach w tej sprawie” – podkreślają liderzy Porozumienia.

„Jedni z nas opowiadają się za istniejącym przez przeszło ćwierć wieku kompromisem. Inni popierają całkowity zakaz aborcji. Jeszcze inni uważają za niedopuszczalną tzw. przesłankę eugeniczną, uchyloną właśnie przez TK. Wszystkich nas łączy jednak przekonanie, że realizacja postanowienia TK powinna w maksymalnym stopniu uwzględniać dramat rodziców, zwłaszcza matek, których dzieci dotknięte są ciężkimi i nieuleczalnymi wadami rozwojowymi” – zapowiadają.

Trzy postulaty o aborcji

Ugrupowanie podało również trzy postulaty, które zamierzają spełnić, a które maja zaprowadzić porządek prawny dla skrajnych przypadków nieuleczalnie chorych dzieci oraz zagrożenia życia matek:

1. Wprowadzenie zapisów prawnych, które precyzyjnie i jednoznacznie chronią dzieci z zespołem Downa, a jednocześnie uwzględniają prawo do decyzji matki w skrajnych i bardzo rzadkich przypadkach nieuleczalnych wad letalnych dziecka, skazujących je na śmierć w trakcie ciąży, lub niedługo po urodzeniu.

2. Radykalne podniesienie miesięcznego świadczenia socjalnego dla opiekuna niesamodzielnego dziecka niepełnosprawnego do wysokości średniego wynagrodzenia.

3. Utworzenie specjalnego funduszu na budowę i utrzymanie wysokospecjalistycznych ośrodków opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci oraz wsparcia dla ich opiekunów.

Zaapelowano również do wszystkich ugrupowań parlamentarnych o wypracowanie wspólnego stanowiska w tej sprawie oraz o pochylenie się nad potrzebującymi wsparcia kobietami. Potępiono także wszelkie akty wandalizmu i agresji protestujących oraz atakujących kościoły w Polsce.

wp

REKLAMA

Komentarze