Korzenie ideologii gender. 25 lat od Deklaracji Pekińskiej

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

Na 25 rocznicę przyjęcia Deklaracji Pekińskiej, 1 października 2020 w siedzibie ONZ w Nowym Jorku zaplanowano spotkanie poświęcone „przyspieszeniu urzeczywistnienia równości płci oraz wzmocnieniu pozycji wszystkich kobiet i dziewcząt.”

Przedstawiciele ONZ podkreślają, że „25 lat po przyjęciu Deklaracji Pekińskiej i Platformy Działania (…) przegląd postępów w 2020 r. po raz pierwszy będzie odbywać się w kontekście Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i jej celów.

Jeden z celów Agendy 2030 obejmuje m.in.: „zakończenie dyskryminacji we wszystkich formach wobec kobiet i dziewcząt na całym świecie, wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt w sferze publicznej i prywatnej (…), zapewnienie powszechnego dostępu do ochrony zdrowia seksualnego  i reprodukcyjnego oraz korzystanie z praw reprodukcyjnych zgodnie z Programem Działań Międzynarodowej Konferencji na Rzecz Ludności i Rozwoju, Pekińską Platformą Działania i dokumentami końcowymi konferencji przeglądowych.”

Od 1995 roku uczyniono zdaniem ONZ „postępy”, jednak „w ostatnich latach nie były one wystarczająco szybkie i głębokie (…) , a nawet utknęły w martwym punkcie (…)  Żaden kraj nie osiągnął w pełni równości płci, wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt” – zaznacza ONZ w notce z 25 sierpnia 2020 r. W tekście wskazano, że pomimo „kurczącej się przestrzeni obywatelskiej, aktywiści na całym świecie zainspirowani ruchami kobiet i pobudzeni przez działaczy młodzieżowych, mobilizują się do przyspieszenia postępu i osiągnięcia zmiany systemowej.”

Notka podaje, że „pandemia COVID-19”  pogłębiła nierówności i kluczowe jest przyspieszenie działań na rzecz wdrożenia Deklaracji Pekińskiej i Platformy Działania.

Podczas sesji ONZ szefowie rządów będą zachęcani do przedstawienia konkretnych zobowiązań w celu przyspieszenia realizacji rewolucji genderowej, czyli upowszechnienia ideologii lobby LGBT+, aborcji, sterylizacji, edukacji seksualnej deprawującej dzieci od najmłodszych lat.

Deklaracja Pekińska – co to?

W 1995 r. państwa zaakceptowały Deklarację i Pekińską Platformę Działania. „IV Konferencja w sprawie Kobiet w Pekinie – jak zauważa Marguerite Peters pisząca o rewolucji seksualnej i feministycznej w opracowaniu zatytułowanym „Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej” – rozpowszechniła na całym świecie ideologię feminizmu genderowego.” A było to możliwe wskutek wcześniejszych działań i „zamachu stanu” na konferencji w Kairze, otwierającej radykalnym organizacjom kobiecym dostęp do forum międzynarodowego,  przyznając im status niemal równy rządom państw członkowskich ONZ.

W 1995 r., jeszcze przed konferencją w Pekinie, organizacja Planned Parenthood – znana dzisiaj przede wszystkim ze świadczenia „usług aborcyjnych,” handlu częściami ciała zabitych dzieci poczętych oraz promocji ideologii gender – przyjęła Kartę Praw Seksualnych i Reprodukcyjnych, dokonując manipulacji i rażąco nadinterpretując Deklarację Praw Człowieka.

Ten strategiczny dokument, przetłumaczony na wiele języków i rozpowszechniony na świecie, miał przekonać decydentów, że program tzw. praw seksualnych i reprodukcyjnych stanowi nieodłączną część międzynarodowych traktatów, konwencji i deklaracji dotyczących praw człowieka.

Podczas uzgadniania Platformy Działania w Pekinie doszło do licznych kontrowersji z powodu nowej terminologii stosowanej przez feministki. I chociaż duża grupa państw ONZ skutecznie sprzeciwiła się nowej interpretacji gender, to jednak na forum międzynarodowym wciąż trwają zabiegi, by wszystkie państwa ją zaakceptowały. Temu m.in. służy chociażby ratyfikacja Konwencji stambulskiej.

Ideologia gender a Unia Europejska

W marcu br. Komisja Europejska przyjęła strategię genderową do 2025 roku w sprawie „wzmocnienia pozycji kobiet” w razie, gdyby nie udało się ratyfikować Konwencji stambulskiej, propagującej ideologię gender, seks-edukację od najmłodszych lat i aborcję.

Strategia została opracowana przez socjalistów zaniepokojonych „sprzeciwem wobec praw kobiet i równości płci na całym świecie.” „Po 25 latach od Pekinu publiczna frustracja nigdy nie była większa” – stwierdzono. Dodano, że „poczyniono zbyt mały postęp, aby rozbić struktury patriarchalne”. Dlatego, zaznaczono, konieczne jest podjęcie działań w całej UE. Eurokraci z partii socjalistycznych oceniają, że „rok 2020 może stanowić zmianę paradygmatu dla kobiet”.

Dokument wzywa wszystkich do ratyfikacji Konwencji stambulskiej. Jeśli ratyfikacja nie powiedzie się w tym roku, KE przewiduje rozszerzenie listy przestępstw z powodu domniemanej przemocy na tle płciowym z uwzględnieniem tzw. różnych płci kulturowych.

Bruksela nadal będzie wspierać m.in. „prawa kobiet, ich obrońców, seksualność i zdrowie reprodukcyjne  oraz prawa  i wysiłki na rzecz ograniczenia przemocy seksualnej i przemocy na tle płciowym na całym świecie, w tym w sytuacjach niestabilności, konfliktu i kryzysowych.”

Zobacz także: Barbara Nowak: „Duża część młodzieży jest zmanipulowana” [WIDEO]

Zobacz również:

źródło: pch24.pl

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY