Ziobro: Konwencja stambulska sprzeczna z polskimi zasadami konstytucyjnymi

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

Konwencja stambulska uderza w prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, a użyte w niej terminy burzą polski system prawny – stwierdza Zbigniew Ziobro – Prokurator Generalny oraz Minister Sprawiedliwości.

Opinia Prokuratora Generalnego znalazła się w stanowisku skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego, który ma zbadać zgodność Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej z polską ustawą zasadniczą. Minister Ziobro powołał się także na argument sprzeczności konwencji z konstytucyjną zasadą neutralności światopoglądowej państwa.

Prokurator Generalny podkreślił, że cel Konwencji stambulskiej – ochrona kobiet przed przemocą i przemocą domową – jest słuszny i zasługuje na wsparcie. Zauważa jednak, że zmienione w ostatnich latach polskie prawo odpowiada najwyższym standardom tej ochrony i zapisy konwencji w niczym tej sytuacji nie poprawiają. Natomiast Konwencja zawiera elementy w oczywisty sposób naruszające polską Konstytucję.

„W ocenie Prokuratora Generalnego taki tryb procedowania jest niezgodny z art. 89 ust. 1 Konstytucji RP, albowiem nie można przyjąć, że parlament wyraził świadomą zgodę na związanie Rzeczypospolitej Polskiej zapisami Konwencji stambulskiej” – czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.

Przykładem rozbieżności w tłumaczeniu ma być w ocenie Zbigniewa Ziobry wielokrotne użycie terminów „gender” w wersji angielskiej i „płeć” w wersji polskiej. W wersji angielskiej pojęcie „gender” jest zdefiniowane jako „społecznie skonstruowane role, zachowania, działania i atrybuty, które dane społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla kobiet lub mężczyzn”.

Zapisy Konwencji ponadto błędnie sugerują, że przyjęcie kryteriów biologicznych płci jest przyczyną przemocy wobec kobiet. Prokurator Generalny wskazał, że tego rodzaju ujęcie stoi w sprzeczności z przepisami Konstytucji RP przewidującymi neutralność światopoglądową państwa oraz z konstytucyjnym prawem rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

źródło: KAI/pch24.pl

Zobacz także: Największa zapaść gospodarki od stanu wojennego. GUS podał dane

Zobacz również:


Dodano w Bez kategorii

POLECAMY