Polski MSZ komentuje raport Departamentu Stanu w sprawie żydowskich roszczeń

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

Raport Departamentu Stanu USA odnoszący się do kwestii roszczeń do mienia bezdziedzicznego w Polsce, odbiega w niektórych punktach od naszej oceny tego problemu – stwierdziło w czwartek Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Resort odpowiedział na pytania Polskiej Agencji Prasowej w związku z opublikowaniem raportu Departamentu Stanu USA. Do publikacji takiego opracowania rząd USA został zobowiązany ustawą nr 447, podejmującą temat mienia bezdziedzicznego, zwyczajowo przejmowanego przez państwa.

„Z zadowoleniem odnotowaliśmy, że strona amerykańska wskazała w raporcie na podejmowane na bardzo szeroką skalę przez Polskę działania z zakresu upamiętnienia ofiar II wojny światowej, w tym ofiar Holokaustu. Podkreślono w nim wysiłki władz polskich, w tym opiekę nad miejscami pamięci, terenami obozów koncentracyjnych i obozów zagłady oraz wielkość środków finansowych wydatkowanych na te cele. Jest również zawarta pozytywna informacja o finansowym wsparciu ofiar represji, w tym ofiar Holokaustu bez względu na ich miejsce zamieszkania oraz o podejmowanych przez władze polskie działaniach w zakresie zapewnienia nauczania o Holokauście i jego ofiarach” – zauważa MSZ.

Raport stwierdza, że zarówno Polska, jak i inne kraje „nie uchwaliły jeszcze kompleksowego ustawodawstwa dotyczącego restytucji mienia krajowego lub odszkodowań za konfiskaty związane z Holokaustem”.

“Każdy były właściciel może ubiegać się o zwrot utraconego mienia”

„Należy jednak podkreślić, że Just Act nie jest ustawą, która ustanawia jakikolwiek nowy reżim prawny dotyczący roszczeń, jest wewnętrznym amerykańskim aktem prawnym. Ani Deklaracja Terezińska, ani ustawa Just Act (447) nie są instrumentami, które stanowiłyby jakąkolwiek podstawę prawną do wysuwania roszczeń o zwrot mienia w Polsce – podkreśla polska dyplomacja. „Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że opinia Departamentu Stanu dotycząca procesu restytucji mienia w Polsce odbiega w niektórych punktach od naszej oceny tego problemu” – napisali polscy dyplomaci Podkreślili również, że każdy były właściciel bądź jego następca prawny może ubiegać się o zwrot utraconego mienia bądź rekompensatę za nie.

W dokumencie jest napisane, iż Polska „nie uchwaliła jeszcze kompleksowego ustawodawstwa dotyczącego restytucji mienia krajowego związanego z Holokaustem. Memorandum wymienia w podobnym kontekście także m.in. Białoruś, Ukrainę, Chorwację, Łotwę oraz Rosję. W intencji autorów raport to „istotne narzędzie unaoczniające ważne działania podjęte przez kraje, by zapewnić restytucję lub rekompensatę za mienie skonfiskowane w czasie Holokaustu lub następnie znacjonalizowane w czasach komunistycznych”.

źródło: pch24.pl

Zobacz także: Marsz Powstania Warszawskiego 2020 pod hasłem: „Niemieckie zbrodnie nierozliczone”

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY