Ministerstwo zapowiada zmiany. Od września do szkół średnich wchodzi nowy przedmiot

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

Od roku szkolnego 2020/2021, uczniowie pierwszych klas liceów ogólnokształcących i techników będą uczyli się nowego przedmiotu. Do podstawy programowej wpisano bowiem łacinę i kulturę antyczną, która do tej pory była obecna tylko w wybranych profilach klas szkół średnich.

Zmiana została ujęta w nowelizacji rozporządzenia MEN dotyczącego podstawy programowej dla szkół średnich. Od nowego roku szkolnego licealiści i uczniowie techników klas pierwszych będą uczęszczać na zajęcia z łaciny i kultury antycznej w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Do tej pory przedmiot nie był obowiązkowy, a spotkać go można było jedynie w klasach szkół średnich o określonym profilu.

Łacina będzie jednym z czterech przedmiotów do wyboru, obok filozofii, plastyki i muzyki. O tym, jaki przedmiot będzie nauczany w danej placówce zadecyduje jej dyrektor.

Po co młodym ludziom łacina? Jak twierdzą urzędnicy MEN, ma im dać pojęcie o “doniosłości i atrakcyjności” kultury antycznej. Jak czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia:

“Celem zajęć jest również pokazanie uczniom oddziaływania języka łacińskiego oraz kultury grecko-rzymskiego antyku na języki i kulturę europejską wieków późniejszych. Podstawa programowa ma przede wszystkim dać nauczycielom szansę wykształcenia wśród uczniów przekonania z jednej strony o doniosłości, z drugiej – o atrakcyjności tych humanistycznych zagadnień” – napisali urzędnicy.

Pomysł wprowadzenia łaciny do szkół średnich po raz pierwszy pojawił się w lutym tego roku. Jak przekonują urzędnicy, znajomość antycznego języka będzie umożliwiała młodzieży “zdolność rozpoznawania i rozumienia wybranych, podstawowych form ekspresji językowej”. Samą łacinę określają z kolei jako “pewien kod, którym elity europejskie posługiwały się przez stulecia”.

DORZECZY

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY