Szumowski: jeśli lekarz powoła się na klauzulę sumienia, NFZ powinien informować, gdzie wykonać usługę

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

W przypadku, gdy lekarz powoła się na klauzulę sumienia, pacjent powinien uzyskać w Narodowym Funduszu Zdrowia, na przykład poprzez infolinię informację, gdzie wykonać usługę. To dobre rozwiązanie – przekonywał minister zdrowia Łukasz Szumowski w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Na ubiegłotygodniowym posiedzeniu, Senat opowiedział się za wniesieniem poprawek do nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zmiany dotyczą m.in. obowiązku informacyjnego, związanego z klauzulą sumienia.

Klauzula sumienia gwarantuje lekarzom możliwość powstrzymania się, w określonych przypadkach, od wykonywania usług medycznych, niezgodnych z ich sumieniem, takich, jak aborcja, czy też przepisywanie środków antykoncepcyjnych. Na etapie prac w Sejmie zaproponowano rozwiązanie znoszące obowiązek informowania przez lekarza, w przypadku powołania się na klauzulę sumienia i odmowy wykonania świadczenia, innego lekarza, bądź podmiotu, który usługę zrealizuje. Senat zaproponował zmianę. Zakłada ona, że lekarz może powstrzymać się od wykonywania usług, czy zabiegów, niezgodnych z jego sumieniem, ale musi ten fakt odnotować w dokumentacji medycznej. Lekarz, wykonujący swój zawód w ramach stosunku pracy, bądź też służby, ma ponadto obowiązek poinformowania o tym na piśmie przełożonego. Zmiana przewiduje, że to nie lekarz a podmiot, w ramach którego powstrzymano się od wykonania świadczenia zdrowotnego, jest zobowiązany do wskazania innego lekarza, bądź podmiotu, który usługę medyczną wykona.

Jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który mówi wyraźnie, że obowiązek informacyjny winien być zdjęty z lekarza. Warto pamiętać, że w gabinetach jednoosobowych dyrektorem jest często sam lekarz. Propozycja, aby to nie lekarz, a dyrektor udzielał informacji medycznej w przypadkach skorzystania z klauzuli sumienia, nie zdejmuje zatem tego obowiązku z lekarza – powiedział Łukasz Szumowski w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Zdaniem profesora Szumowskiego, najwłaściwszym organem do udzielania takich informacji jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Wbrew niektórym głosom, nie ma to nic wspólnego z chęcią ukrycia jakichś informacji. Kompendium całości wiedzy nie jest u lekarza, czy dyrektora. Narodowy Fundusz Zdrowia ma wszystkie dane na miejscu. Wszystkie informacje, dotyczące placówek i zakresu usług, jakie są w nich wykonywane – dodał Szumowski.

Dobrze, że nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza usprawnia zadania informacyjne w zakresie usług medycznych. Należy jednak ze smutkiem zauważyć, że przekazanie Narodowemu Funduszowi Zdrowia obowiązków informacyjnych ułatwia proceder aborcyjny. A przecież w klauzuli sumienia najważniejsze jest odstąpienie od wykonania wątpliwej pod względem moralnym usługi, a nie cesja tego zadania na innych.

Źródło: Polska Agencja Prasowa

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY