Bank Pekao: Umacnianie PLN może stworzyć ryzyko interwencji NBP na rynku Forex

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

Umacnianie się złotego może stworzyć ryzyko interwencji Narodowego Banku Polskiego na rynku walutowym, uważają ekonomiści Banku Pekao. We wtorek odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

“Zawarte w komunikacie stwierdzenie, że ‘tempo ożywienia gospodarczego może być także ograniczane przez brak wyraźnego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki pieniężnej NBP’ odbieramy jako wyraźną sugestię, że Rada preferuje nieco słabszy od obecnego poziom kursu PLN względem walut obcych. W przypadku umocnienia PLN z obecnych poziomów, nie można wykluczyć interwencji słownych ze strony członków RPP, a nawet działań NBP na rynku walutowym nakierowanych na ograniczenie nadmiernego umocnienia krajowe waluty’ – czytamy w komentarzu banku do dzisiejszej decyzji Rady Polityki Pieniężnej.

Zdaniem ekonomistów, RPP wyczerpała przestrzeń do działania przy użyciu konwencjonalnych narzędzi polityki pieniężnej, a stopy procentowe pozostaną na rekordowo niskim poziomie w najbliższych kwartałach.

“Spodziewamy się, że NBP będzie zwiększał swój bilans poprzez zakupy obligacji skarbowych oraz gwarantowanych przez Skarb Państwa obligacji emitowanych przez BGK i PFR. W przypadku umacniania PLN względem walut obcych, należy się liczyć z ryzykiem interwencji na rynku walutowym ze strony NBP” – czytamy dalej.

NBP nadal będzie prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych

W komunikacie opublikowanym po wtorkowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, podkreślono, że bank centralny nadal będzie prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku, a także oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki.

“Poluzowanie polityki pieniężnej NBP łagodzi negatywne skutki pandemii, ograniczając skalę spadku aktywności gospodarczej oraz wspierając dochody gospodarstw domowych i firm. W efekcie przyczynia się do ograniczenia spadku zatrudnienia oraz pogorszenia sytuacji finansowej firm, oddziałując w kierunku szybszego ożywienia gospodarczego po zakończeniu pandemii. Działania NBP ograniczają ryzyko obniżenia się inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP w średnim okresie oraz – poprzez pozytywny wpływ na sytuację finansową kredytobiorców – oddziałują w kierunku wzmocnienia stabilności systemu finansowego” – czytamy dalej.

RPP utrzymała stopy procentowe bez zmian

Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi 0,1 proc.

Stopa lombardowa wynosi od 29 maja 0,5 proc. (wobec 1 proc. dotychczas), stopa depozytowa – 0,0 proc. (bez zmian), a stopa redyskonta weksli – 0,11 proc. (wobec odpowiednio 0,55 proc.), stopa dyskontowa weksli – 0,12 proc. (wobec odpowiednio 0,6 proc.) w skali rocznej, podano w komunikacie.

28 maja br. RPP obniżyła poziom stóp procentowych po raz trzeci w tym roku.

Źródło: gazeta.pl

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY