REKLAMA

Już niedługo pojedziemy samochodem bez prawa jazdy. Rządowy projekt zmiany prawa o ruchu drogowym

REKLAMA

Rozpoczęły się prace parlamentarne nad projektem o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzają one szereg ułatwień dla właścicieli i kierowców pojazdów.

Ministerstwo Cyfryzacji wraz z Ministerstwem Infrastruktury opracowało projekt zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Nowo zaproponowane przepisy mają ułatwić proces rejestracyjny, ale też m.in. prowadzenie pojazdu bez konieczności posiadania prawa jazdy.  Policja lub inny organ kontrolujący, sprawdzą dane z centralnej ewidencji kierowców Polski. Jest to kolejne udogodnienie po tym jak zniesiony został obowiązek posiadania przy sobie polisy OC oraz dowodu rejestracyjnego.

Ministerstwa postanowiły też nieco ułatwić użytkowanie pojazdów. Chodzi dokładniej o konieczność wymiany dowodu rejestracyjnego po zapełnieniu wszystkich rubryk przeznaczonych do wpisania terminu następnego badania technicznego. Według zapisów zawartych w ustawie ten obowiązek ma zostać zdjęty. Zniesiony ma być również obowiązek wydawania karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej i jej wtórnika. Ponadto nowela przewiduje wprowadzenie możliwości rejestracji lub czasowej rejestracji pojazdu na wniosek właściciela, jak też przez starostę właściwego ze względu na miejsce czasowego zamieszkania. Będzie też możliwość czasowej rejestracji auta w celu przemieszczenia się do miejsca zamieszkania i tam dokonanie dalszych działań rejestracyjnych.

Wiele udogodnień przy rejestracji i kupnie nowego pojazdu

Kolejnym postanowieniem ma być możliwość zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego. Aby tego dokonać będzie trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Poza tym, jeżeli od ostatniej rejestracji pojazdu nie nastąpiła zmiana własności, nie będzie obowiązku przedkładania do rejestracji dowodu własności pojazdu.

Ministerstwo przy pracach nad ustawą pomyślało również o nowych pojazdach. Sprawy rejestracyjne załatwi salon sprzedaży, przy zakupie pojazdu. Ma to tym samym ułatwić cały proces, jak też zaoszczędzić czas zarówno klientów, jak i urzędników. Kolejnym ulepszeniem ma być możliwość zwrotu zatrzymanego przez organ kontroli ruchu drogowego dowodu rejestracyjnego przez stację kontroli pojazdów drogą elektroniczną. Rozwiązanie to wyeliminuje konieczność zwracania się kierowcy o zwrot dokumentu np. do urzędu lub też jednostki organu, który zatrzymał dokument.

Na chwilę obecną obiekt projekt ustawy został złożony w Sejmie 25 maja 2020, a 27 maja został skierowany do I czytania. Według toku postępowania nowe przepisy zaczną obowiązywać po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem rozwiązań związanych z koniecznością wydania komunikatu Ministra Cyfryzacji. Natomiast przepisy dotyczące zniesienia obowiązku wydawania karty pojazdu i nalepki kontrolnej wejdą w życie po upływie 24 miesięcy od publikacji. 

źródło: rp.pl

REKLAMA

Komentarze