Senackie komisje przyjęły poprawki do ustawy o wyborach prezydenckich

Dodano   0  
  Loading

youtube / Fot. Youtube

Trzy połączone komisje senackie pozytywnie zarekomendowały większość poprawek zgłoszonych do ustawy dotyczącej wyborów prezydenckich zaplanowanych na 2020 rok.

Komisja praw człowieka, praworządności i petycji, samorządu terytorialnego i administracji państwowej oraz ustawodawcza zarekomendowały Senatowi przyjęcie ustawy wraz z większością z 45 poprawek.

Wśród poprawek znalazł się zapis iż zgłoszenie poparcia kandydatom na prezydenta będzie możliwe również za pomocą elektronicznej platformy ePUAP. Nie tak jak do tej pory było to możliwe jedynie na papierze.

Poparto także wniosek o wydłużeniu pracy obwodowych komisji wyborczych od godziny 6-22.

Co z polakami za granicą?

Polacy za granicą zgodnie z przyjętą poprawką musieli by zgłosić chęć udziału w wyborach do 14 dni. Konsul miałby wysłać pakiet wyborczy w czasie od  9 do 6 dni przed  zaplanowanym dniem wyborów.

Dodatkowo senat przyjął poprawkę o tym iż Sąd Najwyższy miałby mieć 21 nie zaś 16 dni na rozpatrzenie protestów wyborczych. PKW będzie miała decydujący głos w podejmowaniu decyzji, na wniosek ministra zdrowia, o przeprowadzeniu wyłącznie głosowania korespondencyjnego na określonym terenie w związku z sytuacją epidemiczną.

Osoby na kwarantannie

Wyborca głosujący w kraju, podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych niezwłocznie po doręczeniu pakietu wyborczego wypełnia kartę do głosowania wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu.

Unieważniono wybory które się nie odbyły

W poniedziałek w Dzienniku Ustaw została opublikowana uchwała PKW stwierdzająca nieważność wyborów 10 maja. Oznacza to, że marszałek Sejmu ma dwa tygodnie na zarządzenie nowych wyborów.

Źródło: PAP

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY