COVID-19 miażdży rosyjską gospodarkę. Przewidywany znaczny spadek PKB

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

Rosyjska gospodarka została zaatakowana nie tylko przez kryzys związany z COVID-19, lecz zwłaszcza przez spadek cen ropy naftowej na rynkuach światowych.

Ten atak na gospodarkę jest to swego rodzaju system naczyń połączonych. W Rosji prognozy są pesymistyczne i przewidują spadek PKB  4-6%.  Na całym świecie popyt na ropę spadł w kwietniu o 25%. Kryzys dopełnił także brak porozumienia z Arabią Saudyjską, co do ilości wydobycia surowca. Rząd ma w zasięgu środki pozwalające wpłynąć na ustabilizowanie gospodarki. Cała sytuacja pokazuje jak bardzo zunifikowanie gospodarki prowadzi do nagłych dużych kryzysów, które oddziaływają na cały kraj. W Rosji liczba zachorowań na koronawirusa jest nadal nieustabilizowana. Dużo pisze się o zaniżanych i ukrywanych statystykach. Sceptyzm budzi zwłaszcza statystyka śmiertelności, która jest stosunkowo niewielka wobec innych państw. Społeczeństwo jest już coraz bardziej poirytowane przeciągającą się kwarantanną. Władze na Kremlu pomimo braku spadku liczby chorych decydują się na powolne odmrażanie gospodarki.

Niewystarczający program dla gospodarki

Rząd podjął kroki, które mają za zadanie podźwignąć gospodarkę. Stworzył tarczę antykryzysową, dzieląc ją na trzy pakiety. Pomoc objęła najbiedniejszych obywateli. Zezwolono także na restrukturyzacje kredytów. W Rosji 40 % obywateli ma zobowiązania kredytowe. Pomoc dla biznesu objęła zwłaszcza sektory najbardziej narażone. Skupiono się na utrzymaniu miejsc pracy. Rosyjscy pracodawcy wygenerowali znaczne straty finansowe w związku z obowiązkowym przestojem, podczas którego pracownikom wypłacane było wynagrodzenie.

Wsparcie na poziomie 2,8% PKB to jednak znacznie za mało jak na potrzeby rosyjskiej gospodarki. Szczególnie biorąc chociażby jej wielkość oraz poniesione straty. Dla porównania Węgry przeznaczyły 13% PKB. Dodatkowo sytuacje komplikuje fakt, że wypłaty odbywają się ze znacznym opóźnieniem, a pomoc finansowa jest zbyt opieszała. Dodatkowo warunkiem jest brak zwolnień pracowników. Często ze względu na zaistniałe sytuacje warunek ten jest niemożliwy do wykonania. 

O spadku poparcia dla Władimira Putina pisaliśmy także w Mediach Narodowych. https://medianarodowe.com/koronawirus-koncem-putina/https://medianarodowe.com/koronawirus-koncem-putina/

Źródła OSW

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY