Znamy zarobki szefostwa TVP. Chodzi o OLBRZYMIE kwoty

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

W sprawozdaniu dla Rady Mediów Narodowych, Telewizja Polska podała wielkość rocznego wynagrodzenia dla członków zarządu. Jest to prawie trzy razy więcej, niż w roku 2018, kiedy to wynagrodzenie szefostwa telewizji publicznej wyniosło „tylko” 812 tys. złotych.

Tak lawinowy wzrost wynagrodzeń wynika ze zmian, jakie zaszły w roku 2019 w zarządzie TVP. Jeszcze na początku ubiegłego roku zarząd stanowiły dwie osoby: Jacek Kurski (prezes) oraz Maciej Stanecki. Potem rozpoczęły się “przemeblowania”: powoływano lub odwoływano kolejne osoby. Co więcej – zarząd TVP nie pracuje już na etatach, lecz w oparciu o kontrakty menedżerskie. Ze względu na rotację stanowisk, wypłacano wysokie odprawy. Ponadto, część zmiennych składników wynagrodzeń za 2017 rok, wypłacono członkom zarządu dopiero w roku 2019.

Karuzela stanowisk

W marcu ubiegłego roku Rada Mediów Narodowych odwołała z zarządu TVP Macieja Staneckiego, powołując na jego miejsce Marzenę Paczuską-Tętnik oraz Piotra Pałkę. Ten ostatni prawie natychmiast złożył rezygnację. Jego miejsce w zarządzie TVP zajął Mateusz Matyszkiewicz.

10 marca br. RMN odwołała Jacka Kurskiego z funkcji prezesa zarządu Telewizji Polskiej. Tego samego dnia rada nadzorcza TVP odwołała Marzenę Paczuską-Tętnik. Prezesem został Maciej Łopiński, Jacek Kurski zaś „przeskoczył” na stanowisko doradcy zarządu.

Wynagrodzenia trzyosobowej rady nadzorczej Telewizji Polskiej względem roku poprzedniego pozostały bez zmian i wynoszą 216 tys. zł rocznie. Na pensje pracowników etatowych TVP wydało w roku 2019 515 milionów złotych, z czego 77 mln pochłonęły świadczenia pracownicze. Średnie wynagrodzenie brutto TVP bez dodatków (nagród, odpraw emerytalnych, wynagrodzeń z tytułu umowy o dzieło, rekompensat z tytułu zakazu konkurencji itp.) wyniosło 9600 złotych.

Według stanu z 31 grudnia 2019 roku, zatrudnienie w TVP wyniosło 2790 etatów (dla porównania: w roku 2018 było to 2727, a w 2017 – 2633 etatowe stanowiska. W stosunku do 2018 roku ubyło dwóch dyrektorów – teraz było ich 85. Ponadto, w telewizji publicznej pracowało sześcioro doradców zarządu (wobec ośmiu w 2018 roku), 235 kierowników (wzrost o 5), 281 dziennikarzy (wobec 266 rok wcześniej) oraz 640 pracowników administracji (614 w 2018r.).

Rozwój na kredyt

Wzrastają bez przerwy łączne koszty działalności Telewizji Polskiej. W roku 2019 wyniosły one 2,69 mld złotych, wzrastając o 17% względem roku poprzedniego. Natomiast w stosunku do roku 2015 – ostatniego przed objęciem prezesury przez Jacka Kurskiego – koszty funkcjonowania TVP wzrosły o 950 mln złotych, czyli o 65%.

Niestety, TVP w coraz większym stopniu polega na rekompensatach, czyli zastrzykach gotówki z budżetu państwa. W roku 2019 rekompensaty wyniosły 1,13 mld złotych (o 500 mln złotych więcej, niż w roku 2018). Spadły za to przychody z reklamy (o 46 mld złotych). Wynoszą one teraz 745 mln zł i nie rekompensuje ich wzrost przychodów ze sponsoringu do 129 mln złotych (tylko 8 mln więcej, niż w roku 2018).

Ubiegły rok Telewizja Polska zakończyła z zyskiem 89 mln złotych. Stało się to jednak dzięki pożyczce w wysokości 450 mln złotych, udzielonej przez Skarb Państwa. Zaczęto jednak spłatę – w roku 2019 TVP oddała już 150 mln zł.

Źródło: Dziennik.pl

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY