Smuniewski: UW wielokrotnie unikało kar, a wręcz pochwalało aktywność grup antypaństwowych i quasti-terrorystycznych

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

Wszechpolacy na froncie walki z ideologicznym rozbestwieniem lewackich działaczy na polskich uczelniach.

Dnia 11 maja 2020 roku, zaraz po przeprowadzonej pod Sejmem konferencji prasowej, działacze Młodzieży Wszechpolskiej złożyli doniesienie do prokuratury w sprawie Kacpra Czechowicza i jego zachowania wobec aktywistki pro-life, Zuzanny Wiewiórki.

Jeden z działaczy MW, Konrad Smuniewski (student relegowany z Uniwersytetu Warszawskiego za swoją działalność polityczną. O sprawie informowaliśmy tutaj), dostarczył rektorowi UW pisemną prośbę o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec Kacpra Czechowicza.

Kacper Czechowicz to:

  1. Członek sztabu wyborczego Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.
  2. Członek partii Nowoczesna i jej aktywny działacz. Tu przypomnieć  należy, że Nowoczesna jest składową Koalicji Obywatelskiej.
  3. Kandydat na radnego z list Koalicji Obywatelskiej.
  4. Student Uniwersytetu Warszawskiego, będący jednocześnie aktywnym działaczem studenckim.
  5. Człowiek, który na publicznym forum internetowym kierował groźby karalne w kierunku działaczki pro-life, Zuzanny Wiewiórki.

Na ironię zakrawa fakt, że naganna postawa i działalność Kacpra Czechowicza tolerowana jest przez władze Uniwersytetu Warszawskiego, natomiast inny student UW, Konrad Smuniewski, za nawoływanie do wolności słowa na polskich uczelniach został – mimo bardzo dobrych wyników w nauce – relegowany z Uniwersytetu.

Bądźcie z nami. Presja ma sens!

Sam Smuniewski ma nadzieję, że Uniwersytet Warszawski przestanie być stronniczy i tym samym przestanie wspierać działania ludzi, otwarcie głoszących „idee”, na jakich opiera się działalność lewackich organizacji quasi-terrorystycznych, m.in. Antify.

Młodzież Wszechpolska informuje, że w przypadku niewszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec Kacpra Czechowicza przez wewnętrzne organa Uniwersytetu Warszawskiego, zostanie przygotowany wniosek o objęcie UW nadzorem przez Najwyższą Izbę Kontroli. Odpowiednie wnioski złożone zostaną także do dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, a także do prodziekana ds. finansowych i rozwoju tegoż wydziału. Nie może być tak, że Uniwersytet Warszawski jest zideologizowany. Musi za to działać w zgodzie z polskim prawem. „Bądźcie z nami. Presja ma sens” – kończą działacze Młodzieży Wszechpolskiej.

Źródło: profil FB Konrada Smuniewskiego

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY