Kompendium wiedzy dla prorodzinnych samorządów. Przewodnik Ordo Iuris na temat Samorządowej Karty Praw Rodzin

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!
Rodzina

/ fot. pixabay.com

Rodzina, małżeństwo, rodzicielstwo i macierzyństwo znajdują się pod szczególną opieką władz publicznych. Jedną z form realizacji tej konstytucyjnej zasady przez władze lokalne jest Samorządowa Karta Praw Rodzin. Dokument przygotowany przez szereg organizacji prorodzinnych wdrożyło już 37 samorządów. Instytut Ordo Iuris przygotował kompendium dla samorządowców, którzy chcieliby w taki sposób zagwarantować ochronę praw przysługujących rodzinom. Publikacja jest skierowana także do pracowników socjalnych i działaczy społecznych chcących włączyć się w realizację działań wynikających z przyjęcia Karty.

POBIERZ KOMPENDIUM

Ustawa zasadnicza nakłada na władze publiczne obowiązek kierowania się dobrem rodziny w prowadzonej polityce społecznej i ekonomicznej. Kompendium stworzone przez zespół ekspertów Ordo Iuris zawiera zestaw porad wskazujących, jakie kroki mogą podjąć samorządy, by działać na rzecz rodziny i małżeństwa. Przy tworzeniu kompendium z Ordo Iuris współpracował szereg samorządów.

Publikacja podzielona została na trzy części, dedykowane samorządowcom, pracownikom socjalnym i liderom lokalnych społeczności. Czytając kompendium przedstawiciele każdej grupy mogą pogłębić swoją wiedzę na temat aktów prawnych, regulujących ich pracę, praktycznych umiejętności jakie mogą być przez nich wykorzystywane oraz z sukcesem wprowadzonych już w niektórych samorządach dobrych praktyk, które łatwo przeszczepić na własny grunt.

Instytut Ordo Iuris proponuje samorządowcom m.in. wprowadzenie stanowiska Rzecznika Praw Rodziny. Zapewnia to konkretną reprezentację rodzin wobec władz, czego zwykle nie realizują funkcjonujący w niektórych samorządach pełnomocnicy do spraw rodzin. Innym pomocnym rozwiązaniem jest wdrożenie szkolnego Kodeksu Dobrych Praktyk. Ma on duże znaczenie w odniesieniu do ważnego aspektu polityki samorządowej – pomocniczości systemu oświaty wobec rodzin, w zakresie wychowania.

Istotną pomocą dla wielu rodzin może się też stać wprowadzenie bonu wychowawczego. Jest on wsparciem dla rodziców, którzy decydują się na inną formę opieki nad dziećmi niż korzystanie ze żłobków. W kompendium znajdują się również wskazówki na temat m.in. planowania przestrzeni miejskiej oraz infrastruktury, tak, aby była przyjazna rodzinie.

„Żadna społeczność nie może rozwijać się bez udziału rodzin – silne rodziny są fundamentem silnej wspólnoty. Dzisiaj, gdy nasz kraj mierzy się z wyzwaniami demograficznymi oraz problemem osłabienia więzi społecznych, w tym rodzinnych, tym większe znaczenie zyskuje tworzenie przez władze publiczne korzystnych warunków dla funkcjonowania rodziny i małżeństwa oraz do wzmacniania więzi, na których są one oparte. Odpowiedzią na te wyzwania jest Samorządowa Karta Praw Rodzin – wspólna inicjatywa blisko dwudziestu organizacji społecznych, które działają na rzecz rodziny. Wierzymy, że taka forma tworzenia dokumentu pozwoliła na przekazanie nie tylko rzetelnej, ale i możliwej do praktycznego zoperacjonalizowania wiedzy” – podkreśla Paweł Kwaśniak, koordynator wdrażania Samorządowej Karty Praw Rodzin.

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY