PILNE! Prof. Nalaskowski odwieszony. Pomogły Roty Niepodległości

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

Prof. Aleksander Nalaskowski został odwieszony przez swoją uczelnię, która jeszcze niedawno zawiesiła go w prawach pracownika naukowego za jego felieton krytykujący ideologię LGBT. W procesie odwieszenia pomógł dział prawny Stowarzyszenia Roty Niepodległości, którego prezesem jest Robert Bąkiewicz.

Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – prof. Andrzej Tretyn w stosunkowo niedługim czasie napiętnował dwóch pracowników naukowych tej placówki – profesora Jacka Bartyzela i profesora Aleksandra Nalaskowskiego. Tego ostatniego zawiesił dyscyplinarnie po opublikowaniu przez tygodnik „Sieci” jego felietonu na temat ideologii LGBT.

Członkowie oraz sympatycy Rot Niepodległości postanowili wyrazić dezaprobatę dla krzywdzącej i niesprawiedliwej decyzji rektora UMK w Toruniu i apelowali o cofnięcie decyzji o zawieszeniu oraz naprawienie szkód wyrządzonych nestorowi polskiej pedagogiki. W tym celu kilka dni temu opublikowali petycje do rektora UMK.

Dziś przed południem Roty poinformowały, że ich dział prawny prowadzi zaawansowane działania prawne celem odwieszenia prof. Nalaskowskiego.

Po południu na oficjalnej stronie UMK ukazało się oświadczenie.

Rektor prof. dr hab. Andrzej Tretyn spotkał się w środę 18 września 2019 roku z prof. dr. hab. Aleksandrem Nalaskowskim.

Rozmowa koncentrowała się na kwestiach dotyczących dobra Uniwersytetu i jego pracowników. Prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski wyraził poparcie dla odwołania, złożonego przez swojego pełnomocnika, od decyzji z dnia 11 września 2019 roku o zawieszeniu w obowiązkach nauczyciela akademickiego na trzy miesiące.

Rektor podjął decyzję o uwzględnieniu odwołania, jednocześnie polecając prof. Nalaskowskiemu większą roztropność w formułowaniu swoich tekstów publicystycznych. Postępowanie wyjaśniające w sprawie będzie kontynuowane.

Tak całą sprawę komentuje Stefan Saczkowski, szef działu prawnego Stowarzyszenia Roty Niepodległości:

-Cieszę się że strona przeciwna uznała argumentację wyrażoną w złożonym odwołaniu, w szczególności okoliczność, że zaskarżona decyzja wydana została z naruszeniem art. 302 ust 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wobec faktu nie przedstawienia Panu profesorowi zarzutów w postępowaniu dyscyplinarnym

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY