Posłowie przyjęli ustawę wyrażającą wdzięczność za pomoc ze strony Węgrów w czasie II wojny św.

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

Sejm przyjął wczoraj uchwałę przypominającom o pomocy udzielonej Polakom przez Węgrów podczas II wojny światowej.Za uchwałą głosowało 383 posłów, nikt nie wstrzymał się, 4 posłow zagłosowało przeciw (Krzysztof Mieszkowski z PO-KO oraz troje posłów TERAZ:Joanna Mihułka, Joanna Scheuring- Wielgus, Ryszard Petru).

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej pragnie wyraźić swoją wdzięczność za pomoc ze strony Węgrów w tragicznym dla naszego narodu okresie agresji i okupacji niemiecko-sowieckiej.W 1939 roku. mimo propozycji Adolfa Hitlera, Królestwo Węgier nie wzięło udziału w ataku na Polskę.Pragniemy przywołać słowa Premiera Pala Telekiego, który powiedział: Prędzej wysadzę nasze linie kolejowe, niż wezmę udział w inwazji na Polskę.Ze strony Węgier jest sprawą honoru narodowego nie brać udziału w jakiejkolwiek akcji zbrojnej przeciw Polsce- czytamy w dokumencie.

Naród polski nigdy nie zapomni, że na Węgrzech, pod rządami regenta Miklosa Horthyego, bezpieczne schronienie znalazło ponad sto tysięcy polskich uchodźców cywilnych i wojskowych, w tym wiele dzieci.Składamy podziękowania za za to, że w czasach terroru nazistowskich Niemiec w Europie, to na Węgrzech mogły swobodnie działać polskie placówki dyplomatyczne, Instytut Polski, polskie szkoły i organizacje.Dziękujemy również za pomoc przy zabezpieczeniu ewakuowanych dóbr kultury.Pamiętajmy, że postępowanie naszych bratanków pozwoliło zachować łączność między władzami RP na uchodźstwie a krajem dzięki życzliwemu tolerowaniu działalności wojskowych i cywilnych placówek w Budapeszcie, w którym służył naszej Ojczyźnie między innymi patron współpracy polsko-węgierskiej Wacław Falczak.Nie możemy zapomnięć postawy węgierskich żołnierzy, którzy podczas Rzezi Wołyńskiej ratowali Polaków, a w trakcie Powstania Warszawskiego odmówli udziału w jego tłumieniu, a wręcz udzielali wsparcia powstańcom.Stanowisko Królestwa Węgier wobec Polski w 1939 roku, jak też Polaków wobec Węgrów w 1956 roku, jest silną i trwałą postawą do dalszego przyjaznego rozwoju współpracy między dwoma wielkimi narodami Europy Środkowej, jakimi są Polacy i Węgrz- głosi uchwała.

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY