Policja Australijskiego stanu Wiktoria obniża wymagania by przyjąć więcej kobiet

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!
Policja

/ fot. maxpixel

Kandydaci będą mieli więcej czasu i pomocy przy zdawaniu testu sprawnościowego. Nawet jeśli nie zdadzą testu to mogą być przyjęci jeśli spełnią inne kryteria, np. empatię, komunikatywność.

Zmiany mają pomóc przyjąć więcej kobiet, bo dotychczas nie udało się osiągnąć planowanej proporcji.

Podejście służb mundurowych do rygorystycznego testu sprawnościowego zostanie zmodyfikowane, aby ci, którzy nie osiągnęli pozytywnej oceny, mogli zostać zaakceptowani, o ile spełniają inne kluczowe kryteria.

Rekruci otrzymają dodatkowe szkolenie, aby mogli zdać test sprawnościowy w późniejszym terminie.

Zmiana podejścia o 180 stopni

Policja zmienia swoje podejście po tym, jak nie udało jej się osiągnąć celu 50% rekrutów kobiet. Ślubowano wręcz walkę z kulturą seksizmu w swoich szeregach.

Victoria Police dokona również przeglądu kryteriów rekrutacji, aby położyć nacisk na umiejętności, w tym empatię, etyczne podejmowanie decyzji, komunikację i umiejętności interpersonalne.

“Równe Szanse i Prawa Człowieka”

Zmiany są częścią szeregu reform po trzecim i ostatnim przeglądzie Komisji ds. Równych Szans i Praw Człowieka w sprawie równości płci, molestowania seksualnego i zachowań agresywnych w Victoria Police.

Dochodzenie z 2015 r. Wykazało, że „codzienny seksizm” jest tam zakorzeniony.

Rzeczniczka policji powiedziała, że ​​siły nie zmieniają wymagań testu sprawności fizycznej, „jednak szukamy sposobów na wzmocnienie naszego wsparcia dla tych, którzy nie są w stanie”.

„Nie chcemy, aby kandydaci … byli zniechęceni, jeśli nie zdadzą fizycznego aspektu rekrutacji przy pierwszej próbie.” – powiedziała rzeczniczka.

„Zamiast tego chcemy zapewnić im większe możliwości rozwijania swoich mocnych stron w kluczowych obszarach, aby mieli oni wsparcie, aby mieć nadzieję na sukces przy następnej próbie.” – dodaje.

„Victoria Police odgrywa kluczową rolę w reagowaniu na przemoc ze względu na płeć w społeczności. Każdego dnia od 40 do 60% wezwań Victoria Police jest odpowiedzią na przemoc w rodzinie.” – powiedziała rzeczniczka Hilton.

– „Rozwiązanie problemu nierówności płci w miejscach pracy ma nie tylko kluczowe znaczenie dla poprawy doświadczenia poszczególnych pracowników, ale także ma poprawić zdolności organizacji do obsługi społeczności wiktoriańskiej.” – dodała.

„Choć przed nami jeszcze długa droga, dokonano ogromnej inwestycji w ulepszenia. Istnieje również większa świadomość tego, jak wygląda molestowanie seksualne i dyskryminacja”. – twierdzi Hilton.

Ponad 19 000 pracowników policji (92%) otrzymało edukację online na temat dyskryminacji ze względu na płeć i molestowania seksualnego.

theage.com

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY