Wydano już 67 mld zł na wypłaty z 500+

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

/ everyinvestor.co.uk

“Do końca 2016 r. złożonych zostało 2 960 025 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia 500+, w 2017 r. mniej, bo 2 757 047 wniosków. Do 2017 wydano już ponad 40 mld zł na obsługę programu i wdrożenie ustawy.” — podaje Najwyższa Izba Kontroli.

Najwyższa Izba Kontroli zbadała, jak gminy radzą sobie z realizacją świadczenia 500+.

W okresie objętym kontrolą (kwiecień 2016 do września 2018 roku) samorządy wydały około 35 mln zł na obsługę programu. Wykazano, że największą część tej kwoty stanowiły wynagrodzenia osób zatrudnionych do jego realizacji (26 mln zł).

Koszty obsługi nie były wyższe niż zamierzano i w sumie, od początku trwania programu do końca lutego 2019 r. do rodzin w Polsce trawiło 67 mld złotych.

“Od początku 2018 r. zajmują się tym wojewodowie, którzy przejęli zadania w tym zakresie od marszałków województw. Tutaj wnioski rozpatrywano z dużym opóźnieniem. Według stanu na koniec 2017 r., wojewodom przekazano do realizacji łącznie 114 258 spraw dotyczących świadczenia wychowawczego. Przy czym w 61 proc. spraw marszałkowie nie podjęli żadnych czynności. Wojewodowie podejmowali działania, aby zmniejszyć opóźnienia w rozpatrywaniu wniosków i wydawaniu decyzji, ale nie dość, że załatwiali zaległe sprawy, to wciąż napływały nowe. Do tego dochodziła niedostateczna obsada kadrowa do obsługi wniosków. Rozpatrywanie spraw trwało nawet do dziewięciu miesięcy od dnia ich wpływu. W przypadku tych przejętych od marszałków województw – w większości przeterminowanych już w dacie przejęcia – jeszcze dłużej.” – czytamy w raporcie NIKu.

Należy nadmienić, iż w skali kraju, do końca 2018 roku, pozostało nierozpatrzonych 57 proc. wniosków. Pochodzą one od Polaków mieszkających za granicą bądź członków ich rodzin.

Nienależycie pobrane świadczenia

W latach 2016-2018 wydano łącznie 2993 decyzji w sprawie nienależycie pobranego świadczenia wychowawczego na łączną kwotę 4 393,1 tys. zł.

Większość przypadków dotyczyła utracenia prawa do pobierania świadczenia przez niespełnienie kryterium dochodowego. W związku z tym odzyskano 2 836,1 tys, złotych. 

Rozpatrzono wtedy 1239 wniosków o zasadność korzystania z programu. Wydano jednak tylko 35 decyzji o odmowie przyznania prawa do świadczenia osobom samotnie wychowującym dzieci. Nie przedstawiono dokumentów potwierdzających ustalenie świadczenia alimentacyjnego.

“W latach 2016-2018 sześć (z 16) jednostek przekazało beneficjentom świadczenia wychowawcze w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług. Łączna kwota to 292,9 tys. zł. Stanowiło to 0,01% świadczeń wychowawczych wypłaconych w tym okresie.” – podaje w opracowaniu NIK. 

bankier.pl

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY