Jest decyzja UNESCO w sprawie Puszczy Białowieskiej

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

/ fot. dzienniklesny.pl

UNESCO: Wszelkie działania w Puszczy Białowieskiej muszą być podporządkowane ochronie przyrody. Ministerstwo środowiska komentuje.

Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO na szczycie w Baku przyjął decyzję, która nie pozostawia wątpliwości. Wszystko, co się dzieje w Puszczy Białowieskiej musi być bezwzględnie podporządkowane zachowaniu jej unikalnej wartości jako obszaru Światowego Dziedzictwa. W innym wypadku zostanie ona wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Zagrożonego.

Jest to to jednoznaczny brak zgody na dalszą eksploatację Puszczy Białowieskiej.

“Uważamy, że po latach sporów i nieporozumień, kiedy mamy jednoznaczne stanowisko w zakresie ochrony Puszczy nadszedł czas, by rozszerzyć Park Narodowy na cały obszar Puszczy Białowieskiej w sposób, który będzie służył zarówno dzikiej przyrodzie, jak mieszkańcom puszczańskich gmin. Ułatwi to odpowiednią długofalową ochronę tego najcenniejszego lasu w Polsce i w Europie. Trudno zrozumiałe jest to, że wciąż tylko 17 % jego obszaru objęte jest tą najwyższa formą prawnej ochrony w Polsce.” – komentuje koalicja Kocham Puszczę.

Decyzję komentuje również Agata Szafraniuk, prawniczka z Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi:

– “Decyzja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO to jasny sygnał dla polskiego rządu: wszelkie działania w Puszczy Białowieskiej muszą być podporządkowane ochronie przyrody. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której bezpieczeństwo ludzi może być zagrożone. Mamy nadzieję, że Ministerstwo Środowiska i Lasy Państwowe będą respektować decyzję Komitetu. Jeżeli tak się nie stanie, Puszcza Białowieska prawdopodobnie zostanie wpisana na Listę światowego Dziedzictwa w Zagrożeniu, co będzie ogromną stratą wizerunkową dla Polski.”

Komunikat Ministerstwa Środowiska

Także Ministerstwo Środowiska odniosło się do sprawy. Wydany został oficjalny komunikat prasowy, w którym czytamy:

W związku z przyjętą dziś przez Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO decyzją ws. Obiektu Światowego Dziedzictwa “Puszcza Białowieska” Ministerstwo Środowiska informuje, że wbrew temu co przekazywały niektóre media i NGO’s przed Sesją Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO Obiekt Światowego Dziedzictwa “Puszcza Białowieska” nie został wpisany na listę w zagrożeniu. Oznacza to, że działania prowadzone w obiekcie nie spowodowały utraty wyjątkowej powszechnej wartości (OUV) przez obiekt. Po przyjęciu decyzji, jej ustalenia będą respektowane, co oznacza m.in., że wszelkie dokumenty związane z działaniami w obiekcie będą oceniane pod kątem ich wpływu na OUV.

Aktualnie w MŚ prowadzone są prace nad opracowaniem planu zarządzania obiektem. Należy tu zauważyć, że rekomendacje do przygotowania tego dokumentu są opracowywane przez Zespół Ekspertów ds. Puszczy Białowieskiej. Po ich przedłożeniu możliwe będą dalsze szczegółowe prace nad planem. Warto także podkreślić, że przyjęta dziś decyzja Komitetu Światowego Dziedzictwa nie powoduje konieczności tworzenia parku narodowego na obszarze całej Puszczy Białowieskiej. Zgodę na takie działanie, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody, muszą wyrazić organy uchwałodawcze jednostek samorządu terytorialnego, na obszarze których planuje się zmiany. Póki co stanowisko samorządów regionu Puszczy Białowieskiej jest przeciwne tej inicjatywie.

Jednocześnie przypominamy, że UNESCO zwracało uwagę na konieczność odwołania aneksu z marca 2016 r. do obowiązującego planu urządzania lasu dla Nadleśnictwa Białowieża. Ta prośba spotkała się z aprobatą polskich władz, gdyż jest to zbieżne z aktualnymi działaniami strony polskiej. Aneks od dawna nie jest wykonywany, zaś w toku są prace nad przyjęciem nowego. Obecnie jest to jedyna możliwą w polskim prawie drogą uchylenia wcześniejszego aneksu.

gazetaprawna

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY