Zerowy PIT dla młodych? Tak, ale nie dla wszystkich

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

/ Źródło: Administrator24.info

Dochody podatników do 26. roku życia w kwocie nieprzekraczającej 85,5 tys. zł będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. To przewiduje projekt opublikowany na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Chodzi o przygotowany przez resort finansów projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to ustawa o świadczeniach rodzinnych oraz ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W uzasadnieniu napisano, że projekt stanowi realizację zapowiedzi zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wszystko w zakresie likwidacji podatku PIT dla młodych do ukończenia 26. roku życia.

Projekt ustawy wprowadza nowe zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych.

(…) wolne od tego podatku będą przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy (…) oraz przychody z umów zlecenia (…), otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Celem tej regulacji jest zachęcenie do podejmowania zatrudnienia przez młode osoby.” – twierdzi Ministerstwo Finansów.

Niższy limit za 2019 roku jest konsekwencją planowanego wejścia w życie zwolnienia, tj. z dniem 1 sierpnia 2019 roku wraz z możliwością jego zastosowania już w odniesieniu do dochodów uzyskanych od tego dnia.” – czytamy w uzasadnieniu.

Zgodnie z projektem, limit roczny, wobec braku odrębnych uregulowań, obowiązywał będzie niezależnie od liczby zawartych umów lub liczby podmiotów (płatników) stawiających do dyspozycji podatnika przychody z pracy lub z umów zlecenia.

Przy czym, przy obliczaniu limitu (kwoty przychodów podlegających zwolnieniu) nie będą brane pod uwagę m.in. przychody z pracy oraz z umów zlecenia podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, czy przychody zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz przychody, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Nadwyżka przychodów ponad kwotę limitu 85 528 zł (odpowiednio w 2019 roku ponad 35 636 zł) podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

rmf24.pl

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY