Polska krajem ekstremalnie starzejącym się. Coraz więcej osób starszych!

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

W Polsce rośnie liczba osób starszych. Przewiduje się, że do 2050 r. liczba osób powyżej 65. roku życia wzrośnie o 77%.

Wynika to m.in. z tego, że żyjemy coraz dłużej. Jednak część zyskanego czasu trwania życia przypada na życie w chorobie, która często oznacza niesamodzielność.

Dodatkowo, spada liczba dzieci w gospodarstwie domowym, co wynika ze zmniejszającej się systematycznie od wielu lat liczby urodzeń.

Z 13,6 mln gospodarstw domowych ujętych w narodowym spisie ludności z 2011 roku, w 30,5% z nich (4,1 mln) mieszkają osoby w wieku 65 lat i więcej. W porównaniu do poprzedniego spisu z 2002 roku to przyrost o niemal 350 tysięcy gospodarstw.

W tej liczbie ponad 1,2 mln (30%) stanowią gospodarstwa jednoosobowe.

Należy również zaznaczyć, że opieka nad osobami niesamodzielnymi jest kosztowna, a będzie jeszcze droższa.

Jednocześnie wartość emerytur spada. Przyszli seniorzy będą mieć mniej pieniędzy na własne utrzymanie, a przecież już teraz przeciętna emerytura nie wystarcza na pokrycie kosztów utrzymania seniora.

Wobec nieuniknionego wzrostu zapotrzebowania na opiekę długoterminową oraz ograniczenia możliwości sprawowania tej opieki przez rodzinę konieczne jest wprowadzenie rozwiązań systemowych.” – mówi prof. Piotr Błędowski z Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH.

“System opieki długoterminowej powinien obejmować zasady finansowania tych świadczeń, orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności. Ponadto
organizacji usług środowiskowych półstacjonarnych i stacjonarnych, przygotowania zawodowego opiekunów oraz nadzoru i kontroli jakości udzielanych świadczeń.” – podkreśla Błędowski.

poradnikzdrowie.pl

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY