Uniwersytet Warszawski po stronie skrajnej lewicy i lobby LGBT?

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

Do czego to doszło, żeby na państwowej uczelni wyższej studenci o poglądach przeciwnych do skrajnej lewicy byli prześladowani, zastraszani i szkalowani?

Jedną z ofiar reżimu i dominacji liberałów jest Konrad Smuniewski, który studiuje na Uniwersytecie Warszawskim.

UW to niezwykle niebezpieczne miejsce, jeśli chodzi o niekontrolowane i zagrażające bezpieczeństwu studentów lewicowe bojówki.

6 IV na teren głównego kampusu Uniwersytetu Warszawskiego wdarła się grupa lewicowych ekstremistów, z których wielu było uzbrojonych w niebezpieczne przedmioty, które to mogły stanowić bezpośrednie zagrożenie dla przebywających na kampusie studentów.

1 V ci sami lewicowi ekstremiści wraz z trockistowską Komunistyczną Partią Polski oraz organizacją Czerwony Front, propagującą stalinizm, zorganizowali pochód pierwszomajowy, podczas którego gloryfikowana była ludobójcza “walka klas”.

Czy władze Uniwersytetu jakkolwiek zareagowały? Czy oficjalnie potępiły tego typu zachowania? Czy zadbały o bezpieczeństwo osób wyznających inne, nie tak skrajnie lewicowe poglądy?

NIE!

Wręcz przeciwnie. Każda kontra i sprzeciwienie się propagowaniu homo-lobby, dewiacji, a nawet – zgodny z prawem – sprzeciw w sprawie propagowaniu komunizmu spotyka się z represjami i prześladowaniem osób, które nie są prolewackie.

Uczelnia umywa ręce

Redaktor Mediów Narodowych – Zuzanna Trela – próbowała skontaktować się z Wydziałem Orientalistyki UW, który otwarcie potępia prawicowe poglądy, w celu uściślenia czy oficjalne stanowisko uczelni w sprawie propagowania komunizmu, totalitaryzmu i promowania lobby LGBT to przyzwolenie na tego typu ideologie na, rzekomo, apolitycznej uczelni.

W sekretariacie Wydziału Orientalistycznego red. Zuzanna Trela dowiedziała się, że sekretariat nie ma pojęcia co dzieje się w Samorządzie Studentów.

Kobieta, z którą przyszło nam rozmawiać, powiedziała, że jak nazwa wskazuje to jest SAMOrząd, a ona jest tylko sekretarką i nie ma wiedzy, co politycznie wyczynia SS.

Całą sprawę skomentowała: „co ja mam na to poradzić”.

Zapytana o to, jakie jest oficjalne stanowisko UW w sprawie wspierania homo propagandy i prześladowania studentów o innych poglądach szybko chciała przekazać słuchawkę dziekanowi.

Niestety, po kilku minutach słuchania muzyczki w tle dziekan odmówił jakiegokolwiek kontaktu z mediami.

Rzecznik – nie odbiera od nas telefonów.

Konrad Smuniewski głównym celem

Głównym celem lewicowej kampanii nienawiści stał się student UW Konrad Smuniewski, członek Ruchu Narodowego oraz redakcji „Polityki Narodowej”.

Oprócz osobistych animozji głównym powodem, dlaczego ta osoba stała się celem ataków, jest fakt, że jest on żywą antytezą podważającą propagandowego chochoła lewicy, w którego sama lewica uwierzyła.

Niestety na UW wciąż uważają, że poglądy prawicowe i konserwatywne są manifestowane głównie przez osoby ubogie, sfrustrowane i niewykształcone.

Podsumowując postawę uczelni i zdecydowane odcinanie się od potępiania promocji totalitaryzmów czy dewiacji, można ze strachem obserwować jak staczać będzie się uczelnia, jaką jest Uniwersytet Warszawski.

W takim wypadku, kiedy wprowadzone zostałoby Getto Ławkowe przez studentów o poglądach skrajnie lewicowych i doszłoby do wyrzucenia i wyeliminowania studentów z prawej strony, to uczelnia nie zareaguje bo stroni od jakiejkolwiek ingerencji w politykę i bezpieczeństwo studentów – poczynając od braku jego zapewnienia?

Nie neguje promowania komunizmu i lobby LGBT, które promuje pedofilię czy seksualizację dzieci czym sama godzi w swoje dobre imię.

Manifestacja: “Solidarni z Konradem Smuniewskim”

W ramach solidności ze studentem Uniwersytetu Warszawskiego Towarzystwo Studentów Polskich organizuje manifestację pod Bramą Główną Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest to zdecydowany sprzeciw dla prześladowania studentów o odmiennym światopoglądzie niż ten, promowany przez m.in. Samorząd Studentów Wydziału Orientalistycznego UW.

Po przeciwnej stronie zapowiedzieli się m.in. komuniści z Komunistycznej Partii Polski, Antifa, Queer UW, inni zwolennicy totalitaryzmów.

Manifestacja odbędzie się dzisiaj (21 V 2019) o godzinie 18:30 przy Uniwersytecie Warszawskim.

Zapraszamy wszystkich do tłumnego przybycia i solidarności przeciwko prześladowaniu.

https://www.facebook.com/events/2109877382638008

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY