O co chodzi z ustawą 447? Dowiedz się!

Dodano   0
  Loading
O co chodzi z ustawą 447?

O co chodzi z ustawą 447?

Środowiska żydowskie domagają się od Polski 300 miliardów dolarów za tzw. bezspadkowe mienie żydowskie. Z całą mocą należy podkreślić, że w świetle polskiego i cywilizacyjnego prawa mienie osoby zmarłej bezpotomnie przechodzi na rzecz skarbu państwa. Żądanie pieniędzy dla organizacji, które łączą z bezpotomnie zmarłym tylko i wyłącznie więzy etniczne jest czymś absolutnie nie do przyjęcia i godzi w całą tradycję prawną.

W długiej historii Polski nie ma większej tragedii od drugiej wojny światowej. Zginęły w jej trakcie miliony Polaków. Kraj obrócił się w ruinę. Utraciliśmy niepodległość oraz dotychczasowe ziemie.

Według szacunków historyków okupanci zniszczyli:

 • 38% majątku narodowego;
 • 65% Warszawy;
 • ponad sto sześćdziesiąt tysięcy budynków mieszkalnych;
 • prawie milion gospodarstw domowych;
 • kilkanaście tysięcy fabryk;
 • sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sklepów;
 • osiemdziesiąt tysięcy warsztatów;
 • ponad 50% infrastruktury drogowej, kolejowej, transportu morskiego i lotniczego;
 • 45% infrastruktury służby zdrowia;
 • wielką część polskiego szkolnictwa wszystkich szczebli;
 • 43% Polskich dóbr kulturowych.

Polska poniosła w czasie wojny największe straty. Zginęło 220 obywateli Polskich na każdy tysiąc mieszkańców. W zeszłym roku poseł Arkadiusz Mularczyk, który przewodzi parlamentarnemu zespołowi ds. reparacji szacował, że w wyniku drugiej wojny światowej Polska straciła 850 miliardów dolarów (po waloryzacji). Choć nie jest to oficjalna kwota (poseł twierdzi, że trzeba przyjąć „nowe metody liczenia), pokazuje szacunkową skalę zniszczeń. Szczegółowy raport ma zostać opublikowany jeszcze w trakcie tej kadencji Sejmu.

Ustawa JUST Act

Tymczasem w zeszłym roku Izba Reprezentantów Kongresu USA przez aklamację przyjęła ustawę Justice for Uncompensated Survivors Today (w skrócie: JUST), zaś prezydent Trump ją podpisał. W oparciu o tę ustawę strona amerykańska i środowiska żydowskie domagają się od Polski 300 miliardów dolarów odszkodowania za bezspadkowe mienie Żydów, którzy zginęli w trakcie okupacji. Nie dość, że najwięcej wycierpieliśmy, to jeszcze żąda się od nas, byśmy wypłacili bezprawne i niesprawiedliwe odszkodowania, na kwotę trzykrotnie przewyższającą nasz roczny budżet.

Strona rządowa, politycy opozycji (poza bardzo nielicznymi wyjątkami) oraz największe media albo nie informują opinii publicznej o zagrożeniach, jakie ustawa Just 447 niesie dla naszej Ojczyzny, albo je bagatelizują.

Niebezpieczeństwo jest jednak realne, o czym świadczą wypowiedzi najważniejszych polityków USA i Izraela oraz notatka ujawniona niedawno przez redaktora Stanisława Michalkiewicza.

Mike Pompeo powiedział 14 lutego w Warszawie na konferencji prasowej:

„Doceniamy wagę rozwiązywania [przez Polskę] nierozstrzygniętych kwestii z przeszłości i wzywam moich polskich kolegów, aby poczynili postępy w zakresie kompleksowego ustawodawstwa dotyczącego restytucji mienia prywatnego dla osób, które utraciły nieruchomości w dobie Holocaustu”.Israel Singer, sekretarz generalny Światowego Kongresu Żydów powiedział w 1996 r.:

“Ponad trzy miliony Żydów zginęło w Polsce i Polacy nie będą spadkobiercami polskich Żydów. My nigdy na to nie pozwolimy (…). Jeśli Polska nie zaspokoi żydowskich żądań, będzie publicznie atakowana i upokarzana na forum międzynarodowym”.

Tajna notatka

Niedawno redaktor Stanisław Michalkiewicz ujawnił notatkę, w której ambasador Jacek Chodorowicz zapisał postulaty Thomasa K. Yazdgerdiego, który:

„– konsekwentnie podkreślał, że zdaje sobie sprawę, iż sprawa restytucji musi być rozpatrywana w horyzoncie czasowym 2019 r. jako roku wyborczego w Polsce z podstawowym terminem w postaci wyborów do parlamentu na jesieni 2019 r.;

– podkreślił, że strona amerykańska jest zainteresowana, aby w okresie do wyborów parlamentarnych w Polsce, a jednocześnie do momentu przekazania do Kongresu raportu w ramach ustawy JUST, strona polska w konkretny sposób posunęła kwestię restytucji do przodu;

– postęp w kwestii restytucji zdefiniował jako przystąpienie przez stronę polską do procesu prowadzącego do definitywnego rozwiązania kwestii restytucji, który to proces z kolei rozumiał, jako podjęcie rozmów z przedstawicielami społeczności żydowskich, przede wszystkim negocjacji o charakterze finansowym majacych na celu ustalenie konkretnych kwot mozliwych rekompensat, które, jego zdaniem, mogą mieć częściowy charakter;

– podkreslił, że strona amerykańska nie oczekuje i nie spodziewa się działań legislacyjnych w określonym wyżej horyzoncie czasowym, natomiast uważa za możliwe konkretne rozmowy i działania nie majace wymiaru publicznego i formalnego;

– podkreślił, że zgadza się z marszałkiem Adamem Bielanem, który w odbytej z nim rozmowie zaznaczył, iż kwestie restytucyjne wymagają odpowiedniego przygotowania politycznego – zdaniem TKY ważnym elementem takiego przygotowania jest zmiana postrzegania kwestii restytucji jako dotyczącej wyłącznie Żydów i mienia żydowskiego, podczas gdy dotyczy ona znacznie większej grupy osób i kategorii”.

Israel Katz, minister spraw zagranicznych Izraela stwierdził:

„Było wielu Polaków, którzy kolaborowali z nazistami i – tak jak powiedział Icchak Szamir, któremu Polacy zamordowali ojca – «Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki». I nikt nie będzie nam mówił, jak mamy się wyrażać i jak pamiętać naszych poległych”.

Ogromne zagrożenie dla Polski

W świetle powyższych faktów, bezsprzecznie należy uznać, że ustawa 447 Just stanowi ogromne zagrożenie dla Polski. Frontalny atak polityków i środowisk żydowskich, który nasilił się w ostatnim czasie dowodzi, że weszliśmy w fazę zniesławiania Polski, Polaków i naszej historii. Jako że ani polski rząd, ani główne media nie informują obywateli o niebezpieczeństwie, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości uznało, że musi zareagować.

Środowiska żydowskie (przy administracyjnym i legislacyjnym wsparciu USA) domagają się od Polski 300 miliardów dolarów za tzw. bezspadkowe mienie żydowskie. Z całą mocą należy podkreślić, że w świetle polskiego i cywilizacyjnego prawa mienie osoby zmarłej bezpotomnie przechodzi na rzecz skarbu państwa. Żądanie pieniędzy dla organizacji, które łączą z bezpotomnie zmarłym tylko i wyłącznie więzy etniczne jest czymś absolutnie nie do przyjęcia i godzi w całą tradycję prawną.

Jesteśmy więc narodem, który najwięcej wycierpiał w czasie hekatomby drugiej wojny światowej i który dodatkowo, całkowicie niesłusznie i niesprawiedliwie, jest zmuszany do wypłacenia kwoty trzykrotnie przewyższającej nasz roczny budżet.

Naród Polski nigdy nie zgodzi się na takie bezprawie. Zagraża nam ogromne niebezpieczeństwo. Państwo Polskie nie dysponuje tak ogromnymi pieniędzmi, obawiamy się zatem, że – jeśli rządzący ugną się pod dyktatem –  spod jurysdykcji polskiej wyłączone zostaną obszary, które stanowią o naszej suwerenności i przejdą w obce ręce. Obawiamy się utraty niepodległości lub jej części w wyniku zrealizowania ustawy 447 Just.

Wielki marsz przeciw 447

Musimy działać! 11 maja organizujemy wielki, ogólnonarodowy marsz przeciwko bezprawnym roszczeniom. Chcemy pokazać naszym władzom, że mają pełne poparcie Narodu w stawianiu odporu żądaniom majątkowym. Chcemy pokazać obcym władzom, że Naród nie zgodzi się na bezprecedensową grabież.

Wszystkich, którym droga jest Polska, niezależnie od barw partyjnych i przekonań światopoglądowych zapraszamy 11 maja do Warszawy. Do zobaczenia!

https://medianarodowe.com/kaczynski-zapowiada-ze-polska-nie-zaplaci-roszczen-bakiewicz-mowi-sprawdzam/
Dodano w Bez kategorii

POLECAMY