Chcieli wejść do Unii. Najpierw muszą zapłacić Żydom za “mienie bezspadkowe”

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

Parlament Europejski przyjął w lutym br. rezolucję dotyczącą restytucji mienia bezspadkowego, zajętego podczas Holokaustu. Wzywa on władze Bośni i Hercegowiny do podjęcia odpowiednich działań ustawodawczych. Zachęca również do “rozpoczęcia rozmów z zainteresowanymi stronami na temat kwestii dotyczących zwrotu przejętego mienia lub odszkodowania za takie mienie”. To cena, jaką kraj ten musi ponieść, aby dołączyć do UE.

Bośnia i Hercegowina złożyła wniosek o członkostwo w Unii 15 lutego 2016r. Kraj ten ma obecnie status “potencjalnego kandydata”. Organy unijne stale nadzorują stan przygotowań BiH do ewentualnej akcesji. W 2019 r., 13 lutego Parlament Europejski głosował nad przyjęciem rezolucji, w której wzywa Bośnię do restytucji mienia. Za przyjęciem uchwały głosowało 468 europosłów, przeciwnych było 123, a wstrzymało się 83 deputowanych.

Organizacje żydowskie już zacierają ręce. Gideon Taylor, przewodniczący Światowej Organizacji ds. Restytucji Mienia Żydowskiego (ang. World Jewish Restitution Organization – WJRO) wyraźnie zaaprobował przyjętą rezolucję.

Czytaj również: Bąkiewicz: USA żądają wypłaty roszczeń dla Żydów. Wszyscy muszą podjąć działania, by bronić naszej godności [WIDEO]

“WJRO jest dumna, że poparła ten kluczowy artykuł w rezolucji Parlamentu Europejskiego. Wzywamy Bośnię i Hercegowinę do przyjęcia przepisów dotyczących zwrotu własności prywatnej i komunalnej” – mówił Taylor.

Swoje zdanie wyraził również Jakob Finci, prezydent społeczności żydowskiej w BiH (mieszka tam obecnie ok. 1 tys. Żydów, a przed wojną było to ok. 14 tys.).

“To głosowanie w Parlamencie Europejskim jest potężnym wezwaniem do długo oczekiwanego ustawodawstwa w Bośni, aby zapewnić sprawiedliwość osobom, które przeżyły Holokaust i ich rodzinom, a także społeczności żydowskiej i innym wspólnotom religijnym” – mówił Finci.

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY