Spadek czytelnictwa. 60 proc. Polaków nie przeczytało w ubiegłym roku żadnej książki

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

Niestety, jedynie około 37 proc. przeczytało w ubiegłym roku co najmniej jedną książkę. Co gorsza, aż 28 proc. nie ma w domu ani jednego egzemplarza.

Te statystyki podała Biblioteka Narodowa, powołując się na wyniki swoich badań. Zatrważający jest fakt, iż ponad 60 procent ankietowanych nie przeczytało w ubiegłym roku żadnej książki.

Rok rocznie spada procent Polaków, którzy czytają książki. Według najnowszych badań Biblioteki Narodowej, w 2018 roku 37 proc.

To, że zainteresowanie czytaniem książek nie rośnie, ma zapewne wiele przyczyn. Należą do nich m.in. style życia i sposoby spędzania czasu wolnego, popularyzacja rozrywki cyfrowej, niewielkie przełożenie czytania książek w dorosłym życiu na powodzenie na rynku pracy. Także fakt, że za sprawą przemian w dziedzinie technologii komunikacji książki nie są dziś jedynym źródłem wiedzy i informacji” – komentują autorzy badania.

Obojętny stosunek do książek

13 proc. badanych wskazało, że bardzo nie lubi czytać książek. Przeciwieństwem do nich jest 15 proc. badanych, którzy są miłośnikami książek i czytelnictwa.

Obojętny stosunek do książek przedstawił prawie co czwarty badany (24 proc.).

Jeśli chodzi o wiek, to najwięcej osób nie czytających książek ma powyżej 60 lat (67 proc.). Im młodsza grupa wiekowa, tym niższy odsetek osób, które nie czytają.

W grupie 40-59 lat wynosi on 62 proc., w grupie 25-39 lat 58 proc., a wśród osób 15-24 lata już tylko 45 proc.

Uczestników badania pytano także, jak zdobywają książki. W 2018 roku wzrosło znaczenie zakupów książek.

“Oznacza to, że zmieniają się oczekiwania i nawyki czytelników – rośnie znaczenie nowości wydawniczych. Czytelnicy są w większym stopniu skłonni kupić interesujące ich książki zamiast czekać aż przeczytają je znajomi lub sięgać po starsze tytuły obecne w domowych księgozbiorach” – czytamy w raporcie Biblioteki Narodowej.

Posiadanie książek nie jest popularne

28 proc. respondentów w próbie ogólnopolskiej przyznało, że w ich domach nie ma żadnych książek lub są tylko podręczniki szkolne.

E-booki posiada zaledwie 5 proc. co najmniej piętnastoletnich Polaków, w próbie celowej czytelników takich osób jest przeszło jedna czwarta.

Mało książek w domowej bibliotece 59 proc. badanych posiada do 50 woluminów (około dwie półki książek), 80 proc. – nie więcej niż 100 książek. Tylko 4 proc. badanych z próby celowej czytelników ma w domu więcej niż 1000 książek.

E-booki wciąż nie cieszą się dużą popularnością. W badaniu wykazano, że tylko 3 proc. badanych z próby ogólnopolskiej zadeklarowało, że czytało co najmniej jednego e-booka.

Jak wskazują autorzy badania, e-booki czyta się przede wszystkim na ekranach komputerów, zwłaszcza laptopów, i telefonów komórkowych.

Można domniemywać, że wysoka pozycja komputera w tej dziedzinie wynika z praktyki czytania przy okazji albo w przerwie innych zajęć, m.in. tych związanych z pracą” – oceniają autorzy opracowania.

Badanie zrealizowała w terenie firma Kantar Public na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej 2076 respondentów w wieku co najmniej 15 lat. Metodą do przygotowania badania była metoda CAP. Badanie przeprowadzono również na celowej próbie 1660 czytelników książek metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview).

wirtualnemedia.pl

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY