Šostok: Zapomnieliśmy o Polakach z Zaolzia? Polska mniejszość w Czechach [WIDEO]

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

Polska mniejszość narodowa/narodowościowa w Czechach jest w większości skoncentrowana na Zaolziu. Według spisu powszechnego z 2011 r. 39 269 osób zadeklarowało polską narodowość jako jedyną. Liczba Polaków wciąż się w tym rejonie niestety zmniejsza. Najważniejszymi polskimi organizacjami w tym rejonie są Kongres Polaków w Republice Czeskiej oraz Polski Związek Kulturalno-Oświatowy (PZKO), a największą i jedyną gazetą ukazujący się dwa razy w tygodniu “Głos” oraz miesięcznik “Zwrot”.

Po arbitralnym podziale regionu między Polskę i Czechosłowację, Zaolzie zostało na konferencji w Spa w 1920 r., przez mocarstwa przyznane Czechosłowacji (dziś Czechy). Po zakończeniu konferencji monachijskiej w 1938 r. Polska zażądała od rządu Czechosłowacji korekty granicy polsko-czechosłowackiej na terenie Zaolzia na zasadzie rozgraniczenia etnicznego. Po zgodzie rządu Czechosłowacji, Polska przejęła 2 października 1938 okupowane w 1919 r. i przejęte bez plebiscytu przez Czechosłowację (w konsekwencji konferencji w Spa i decyzji Rady Ambasadorów) obszar zorganizowany przez władze praskie w powiat Czeski Cieszyn. Zaanektowany obszar miał powierzchnię 906 km². Po wojnie władze czechosłowackie stwierdziły jednostronnie, że zatwierdzona przez rząd czechosłowacki w 1938 zmiana graniczna, następnie utwierdzona nową polsko-czechosłowacką umową graniczną, jest nieważna. W wyniku prozumienia z władzami PRL rejon wrócił do Czechosłowacji.

– Zaolzie jest regionem od setek lat zamieszkiwanym przez ludność polską. Żyjemy tam od lat z Czechami, a do II wojny światowej dochodzili do tego jeszcze Niemcy – mówił w studu Mediów Narodowych mieszkający od 11 lat w Polsce, ale wychowany na Zaolziu Aleš Šostok.

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY