Rodzina numerem 1 wśród polskich wartości

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

Jednym z głównych i zasadniczych aspektów w życiu każdego człowieka jest niewątpliwie rodzina. Jednak jak pokazują dane Centrum Badania Opinii Społecznej, dla nas – Polaków odgrywa ona najważniejszą rolę. Drugie miejsce zajmuje praca zawodowa. Maleje za to znaczenie życia religijnego.

Ankiety przeprowadzane w całej Polsce miały na celu sprawdzenie co aktualnie stanowi treść życia codziennego Polaków oraz jakiego rodzaju zajęciom i działaniom się poświęcają. Badania przeprowadzoną za pomocą wywiadów bezpośrednich (twarzą w twarz) wspomaganych komputerowo w dniach 4-11 października 2018 roku, na puli dorosłych mieszkańców Polski.

Rodzina, która w tym zestawieniu pokonała wszelkie inne odpowiedzi została wskazana przez 72% badanych. Podkreślali oni, iż znaczną część ich życia i zainteresowania pochłaniają ich najbliżsi.

Drugie miejsce na podium zajmuje praca, z 53-procentowym wynikiem. Trzecia uplasowała się ochrona zdrowia i leczenie, ale tutaj widać już wyraźną różnicę, bo tę odpowiedź wskazało 28% ankietowanych.

Zdecydowanie rzadziej wskazywane było życie religijne (10%), rozrywka (11%), czy zdobywanie pieniędzy (15%).

Znacznie niższe pozycje osiągnęło dążenie do zakupu domu lub mieszkania (3%), politykowanie (3%) oraz lenistwo (2%).

Interesujące jest, iż 39% badanych deklaruje, że chciałoby się poświęcić życiu rodzinnemu w jeszcze większym niż dotychczas stopniu!

Patrząc z perspektywy czasu można stwierdzić, że badani coraz rzadziej deklarują, iż swój czas i energię poświęcają na przetrwanie, zdobywanie pieniędzy oraz poszukiwanie zatrudnienia za granicą. Maleje także znaczenie przypisywane życiu religijnemu. Na popularności zyskują z kolei podróże i uprawianie sportu.

Oddawanie się podróżom ma dla Polaków coraz większe znaczenie, a wymiar ten stanowi ciągle główny obszar niezaspokojenia. Blisko połowa respondentów (43%), jeśli miała taką możliwość, podróżowałaby częściej.

Jedna piąta respondentów (21%) najchętniej oddałaby się szeroko rozumianej rozrywce, a nieco mniejszy odsetek (19%) w większym zakresie niż dotychczas skupiłby się na pracy zawodowej.

Ochrona zdrowia i życie religijne to dziedziny, którym jeszcze chętniej niż dotychczas poświęciliby się najstarsi respondenci, najgorzej wykształceni i najczęściej uczestniczący w obrzędach religijnych, w tym zwłaszcza emeryci, a w przypadku dbałości o zdrowie – dodatkowo także renciści i rolnicy.

Dzięki wzrostowi zamożności społeczeństwa i coraz szerszemu zaspokojeniu podstawowych potrzeb, Polacy obecnie rzadziej niż kiedyś poświęcają się gromadzeniu majątku i dążeniu do przetrwania, częściej zaś koncentrują się na życiu rodzinnym i własnych przyjemnościach” – komentuje CBOS.

Niestety, potrzeby Polaków wciąż nie są zaspokojone na tyle, żeby nie chcieć zaspokoić tych czy innych bardziej.

EKAI.PL

https://medianarodowe.com/francuski-polityk-robic-mniej-dzieci-zeby-zrobic-miejsce-imigrantom/
Dodano w Bez kategorii

POLECAMY