Arabia Saudyjska: kobiety powiadamiane o swoim rozwodzie przez SMS

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

Arabia Saudyjska jest jednym z najbardziej „konserwatywnych” krajów islamskich. Małżeństwo polega tam na podpisaniu kontraktu mężczyzny i kobiety, który jest tym samym umową cywilnoprawną.

W Arabii przepisy dotyczące małżeństw i rozwodów nie są skodyfikowane i podlegają ogólnej jurysdykcji sądów szariatu.

Niestety, kobiety pozbawione są tam wielu praw, a ich życie ograniczone jest w fundamentalnych kwestiach.

Saudyjki nie mogą przedsięwziąć wielu rzeczy bez pozwolenia swojego męskiego opiekuna – zazwyczaj męża, ojca, brata lub syna. Składa się na to między innymi ubieganie się o paszporty, podróżowanie za granicę, zawarcie małżeństwa, otwieranie konta bankowego, rozpoczęcie niektórych działalności gopsodarczych, poddanie się operacji w szpitalu (operacja wynikająca z choroby również się w to wlicza).

Obowiązkiem mężczyzny, męża jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego i stabilności pod tym względem również po rozwodzie, przez okres czterech miesięcy i dziesięciu dniu od uzyskania rozwodu.

Mężczyźni mają jednostronne prawo do rozwodu ze swoimi żonami (talaq) bez żadnego uzasadnienia prawnego. Rozwód wchodzi w życie natychmiast.

Nowa regulacja prawna ma na celu uchronienie saudyjskich kobiet przed rozwodem… bez ich wiedzy. Począwszy od dziś, sądy będą musiały powiadamiać SMS-ami kobiety o treści orzeczeń potwierdzających ich rozwody. Ustawa może dodatkowo chronić prawa takie jak alimenty.

Postęp.

DZIENNIKNARODOWY.PL

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY